• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Đang chờ xổ số Phú Yên lúc 17:12': 24/10/2016. Còn 10:16:39 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé: *
100N
84
250N
837
500N
4100
1516
8737
1TR
2067
2,5TR
56046
82624
30797
47876
78701
84373
59856
5TR
90487
48885
10TR
86609
40TR
99390
ĐB
29533

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 03/10/16

009 01 00 556
116 667
224 776 73
333 37 37 887 85 84
446 990 97

Phú Yên - 03/10/16

0123456789
4100
9390
8701
4373
9533
84
2624
8885
1516
6046
7876
9856
837
8737
2067
0797
0487
6609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
66
250N
505
500N
9739
7318
3896
1TR
6892
2,5TR
56825
45170
12848
87688
25667
20512
08506
5TR
60644
20299
10TR
26591
40TR
15150
ĐB
42576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 26/09/16

006 05 550
112 18 667 66
225 776 70
339 888
444 48 991 99 92 96

Phú Yên - 26/09/16

0123456789
5170
5150
6591
6892
0512
0644
505
6825
66
3896
8506
2576
5667
7318
2848
7688
9739
0299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
63
250N
288
500N
1059
2637
9641
1TR
8344
2,5TR
47468
65475
91539
74470
24108
22138
99790
5TR
01573
26832
10TR
76776
40TR
27712
ĐB
38806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 19/09/16

006 08 559
112 668 63
2776 73 75 70
332 39 38 37 888
444 41 990

Phú Yên - 19/09/16

0123456789
4470
9790
9641
6832
7712
63
1573
8344
5475
6776
8806
2637
288
7468
4108
2138
1059
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
75
250N
770
500N
6080
5876
5996
1TR
9510
2,5TR
81672
31199
12946
75852
11482
10925
73600
5TR
59872
91586
10TR
52230
40TR
55918
ĐB
58623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 12/09/16

000 552
118 10 6
223 25 772 72 76 70 75
330 886 82 80
446 999 96

Phú Yên - 12/09/16

0123456789
770
6080
9510
3600
2230
1672
5852
1482
9872
8623
75
0925
5876
5996
2946
1586
5918
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
96
250N
800
500N
6162
6914
6400
1TR
8350
2,5TR
30587
96482
29685
62315
47034
25258
68022
5TR
06652
12904
10TR
58981
40TR
51608
ĐB
98561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 05/09/16

008 04 00 00 552 58 50
115 14 661 62
222 7
334 881 87 82 85
4996

Phú Yên - 05/09/16

0123456789
800
6400
8350
8981
8561
6162
6482
8022
6652
6914
7034
2904
9685
2315
96
0587
5258
1608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
31
250N
556
500N
8263
2685
2474
1TR
8569
2,5TR
92045
66354
70978
99160
36084
41092
98960
5TR
24552
90112
10TR
84620
40TR
50887
ĐB
39259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 29/08/16

0559 52 54 56
112 660 60 69 63
220 778 74
331 887 84 85
445 992

Phú Yên - 29/08/16

0123456789
9160
8960
4620
31
1092
4552
0112
8263
2474
6354
6084
2685
2045
556
0887
0978
8569
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
92
250N
333
500N
7997
0230
5845
1TR
2230
2,5TR
05737
18680
70364
42605
72365
84387
23958
5TR
42358
19385
10TR
74067
40TR
00650
ĐB
04940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 22/08/16

005 550 58 58
1667 64 65
27
337 30 30 33 885 80 87
440 45 997 92

Phú Yên - 22/08/16

0123456789
0230
2230
8680
0650
4940
92
333
0364
5845
2605
2365
9385
7997
5737
4387
4067
3958
2358
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1