• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Đang chờ xổ số Ninh Thuận lúc 17:12': 28/10/2016. Còn 07:40:48 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
72
250N
114
500N
2833
1226
3271
1TR
1080
2,5TR
63461
57009
25379
24959
99211
38804
48978
5TR
79112
15266
10TR
43867
40TR
33831
ĐB
86221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 30/09/16

009 04 559
112 11 14 667 66 61
221 26 779 78 71 72
331 33 880
49

Ninh Thuận - 30/09/16

0123456789
1080
3271
3461
9211
3831
6221
72
9112
2833
114
8804
1226
5266
3867
8978
7009
5379
4959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
20
250N
076
500N
1352
3664
9644
1TR
7779
2,5TR
64731
90460
29919
73871
67279
69678
67298
5TR
98149
81152
10TR
14636
40TR
34730
ĐB
83131

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 23/09/16

0552 52
119 660 64
220 771 79 78 79 76
331 30 36 31 8
449 44 998

Ninh Thuận - 23/09/16

0123456789
20
0460
4730
4731
3871
3131
1352
1152
3664
9644
076
4636
9678
7298
7779
9919
7279
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
99
250N
969
500N
2191
2286
4249
1TR
0923
2,5TR
81226
84539
80762
37536
09144
82853
93105
5TR
07164
34898
10TR
40881
40TR
84884
ĐB
61429

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 16/09/16

005 553
1664 62 69
229 26 23 7
339 36 884 81 86
444 49 998 91 99

Ninh Thuận - 16/09/16

0123456789
2191
0881
0762
0923
2853
9144
7164
4884
3105
2286
1226
7536
4898
99
969
4249
4539
1429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
88
250N
979
500N
7091
2733
1751
1TR
9246
2,5TR
75882
38978
43121
82116
04435
00462
84836
5TR
26698
78467
10TR
93305
40TR
51922
ĐB
88966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 09/09/16

005 551
116 666 67 62
222 21 778 79
335 36 33 882 88
446 998 91

Ninh Thuận - 09/09/16

0123456789
7091
1751
3121
5882
0462
1922
2733
4435
3305
9246
2116
4836
8966
8467
88
8978
6698
979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
63
250N
015
500N
9678
8249
2962
1TR
9391
2,5TR
07771
64071
57961
58250
07262
57110
04398
5TR
84008
40667
10TR
25788
40TR
38799
ĐB
03988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 02/09/16

008 550
110 15 667 61 62 62 63
2771 71 78
3888 88
449 999 98 91

Ninh Thuận - 02/09/16

0123456789
8250
7110
9391
7771
4071
7961
2962
7262
63
015
0667
9678
4398
4008
5788
3988
8249
8799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
20
250N
251
500N
9619
2714
7816
1TR
0868
2,5TR
59222
75416
76949
83448
19818
49270
96718
5TR
48316
37410
10TR
93394
40TR
75054
ĐB
37530

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 26/08/16

0554 51
116 10 16 18 18 19 14 16 668
222 20 770
330 8
449 48 994

Ninh Thuận - 26/08/16

0123456789
20
9270
7410
7530
251
9222
2714
3394
5054
7816
5416
8316
0868
3448
9818
6718
9619
6949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
09
250N
172
500N
0443
2478
0582
1TR
7846
2,5TR
18002
25762
41785
05764
16943
32384
20126
5TR
12745
15761
10TR
37231
40TR
24872
ĐB
23563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 19/08/16

002 09 5
1663 61 62 64
226 772 78 72
331 885 84 82
445 43 46 43 9

Ninh Thuận - 19/08/16

0123456789
5761
7231
172
0582
8002
5762
4872
0443
6943
3563
5764
2384
1785
2745
7846
0126
2478
09
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1