• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
01
250N
953
500N
9948
0358
4280
1TR
0578
2,5TR
33861
90573
64348
82136
55742
97019
29728
5TR
87242
49209
10TR
80771
40TR
16563
ĐB
36388

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 27/05/16

009 01 558 53
119 663 61
228 771 73 78
336 888 80
442 48 42 48 9

Ninh Thuận - 27/05/16

0123456789
4280
01
3861
0771
5742
7242
953
0573
6563
2136
9948
0358
0578
4348
9728
6388
7019
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
82
250N
682
500N
3816
6510
0607
1TR
0365
2,5TR
39904
35155
95206
88390
27426
94090
10106
5TR
10923
74257
10TR
70133
40TR
66413
ĐB
35081

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 20/05/16

004 06 06 07 557 55
113 16 10 665
223 26 7
333 881 82 82
4990 90

Ninh Thuận - 20/05/16

0123456789
6510
8390
4090
5081
82
682
0923
0133
6413
9904
0365
5155
3816
5206
7426
0106
0607
4257
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
66
250N
913
500N
0212
9496
6348
1TR
2869
2,5TR
56458
46615
79424
21822
78133
51541
28335
5TR
85596
76545
10TR
33739
40TR
84136
ĐB
07301

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 13/05/16

001 558
115 12 13 669 66
224 22 7
336 39 33 35 8
445 41 48 996 96

Ninh Thuận - 13/05/16

0123456789
1541
7301
0212
1822
913
8133
9424
6615
8335
6545
66
9496
5596
4136
6348
6458
2869
3739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
87
250N
197
500N
8426
7788
9580
1TR
7363
2,5TR
58966
46929
41052
48324
70355
86469
00496
5TR
00706
47539
10TR
61406
40TR
34214
ĐB
06378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 06/05/16

006 06 552 55
114 666 69 63
229 24 26 778
339 888 80 87
4996 97

Ninh Thuận - 06/05/16

0123456789
9580
1052
7363
8324
4214
0355
8426
8966
0496
0706
1406
87
197
7788
6378
6929
6469
7539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
90
250N
775
500N
6764
3573
8828
1TR
8248
2,5TR
12897
01587
94435
54302
80052
52090
08389
5TR
99880
91127
10TR
45293
40TR
94926
ĐB
91639

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 29/04/16

002 552
1664
226 27 28 773 75
339 35 880 87 89
448 993 97 90 90

Ninh Thuận - 29/04/16

0123456789
90
2090
9880
4302
0052
3573
5293
6764
775
4435
4926
2897
1587
1127
8828
8248
8389
1639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
70
250N
488
500N
7352
2266
7856
1TR
7951
2,5TR
61422
46846
31994
47994
15912
82305
40133
5TR
43837
71537
10TR
03177
40TR
15055
ĐB
24357

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/04/16

005 557 55 51 52 56
112 666
222 777 70
337 37 33 888
446 994 94

Ninh Thuận - 22/04/16

0123456789
70
7951
7352
1422
5912
0133
1994
7994
2305
5055
2266
7856
6846
3837
1537
3177
4357
488
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
21
250N
059
500N
9901
2990
9180
1TR
5414
2,5TR
35407
17993
93093
25603
81892
62527
27466
5TR
83358
18848
10TR
86705
40TR
76105
ĐB
68281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 15/04/16

005 05 07 03 01 558 59
114 666
227 21 7
3881 80
448 993 93 92 90

Ninh Thuận - 15/04/16

0123456789
2990
9180
21
9901
8281
1892
7993
3093
5603
5414
6705
6105
7466
5407
2527
3358
8848
059
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1