• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
56
250N
594
500N
0043
4572
8643
1TR
0004
2,5TR
42628
63883
11098
60108
11300
65333
40485
5TR
99144
93904
10TR
65549
40TR
08051
ĐB
17889

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 24/06/16

004 08 00 04 551 56
16
228 772
333 889 83 85
449 44 43 43 998 94

Ninh Thuận - 24/06/16

0123456789
1300
8051
4572
0043
8643
3883
5333
594
0004
9144
3904
0485
56
2628
1098
0108
5549
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
84
250N
889
500N
1162
0875
5540
1TR
3107
2,5TR
81889
51829
78155
67130
53268
08855
62728
5TR
17492
96615
10TR
17874
40TR
03476
ĐB
67032

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 17/06/16

007 555 55
115 668 62
229 28 776 74 75
332 30 889 89 84
440 992

Ninh Thuận - 17/06/16

0123456789
5540
7130
1162
7492
7032
84
7874
0875
8155
8855
6615
3476
3107
3268
2728
889
1889
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
45
250N
944
500N
5638
6141
5417
1TR
3313
2,5TR
74092
46877
07868
61693
62027
95590
54306
5TR
44682
91351
10TR
73097
40TR
19226
ĐB
61428

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 10/06/16

006 551
113 17 668
228 26 27 777
338 882
441 44 45 997 92 93 90

Ninh Thuận - 10/06/16

0123456789
5590
6141
1351
4092
4682
3313
1693
944
45
4306
9226
5417
6877
2027
3097
5638
7868
1428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
11
250N
149
500N
5663
2576
7663
1TR
9401
2,5TR
01884
47172
49999
66437
03051
28898
15573
5TR
36518
89712
10TR
95057
40TR
28108
ĐB
73053

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 03/06/16

008 01 553 57 51
118 12 11 663 63
2772 73 76
337 884
449 999 98

Ninh Thuận - 03/06/16

0123456789
11
9401
3051
7172
9712
5663
7663
5573
3053
1884
2576
6437
5057
8898
6518
8108
149
9999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
01
250N
953
500N
9948
0358
4280
1TR
0578
2,5TR
33861
90573
64348
82136
55742
97019
29728
5TR
87242
49209
10TR
80771
40TR
16563
ĐB
36388

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 27/05/16

009 01 558 53
119 663 61
228 771 73 78
336 888 80
442 48 42 48 9

Ninh Thuận - 27/05/16

0123456789
4280
01
3861
0771
5742
7242
953
0573
6563
2136
9948
0358
0578
4348
9728
6388
7019
9209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
82
250N
682
500N
3816
6510
0607
1TR
0365
2,5TR
39904
35155
95206
88390
27426
94090
10106
5TR
10923
74257
10TR
70133
40TR
66413
ĐB
35081

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 20/05/16

004 06 06 07 557 55
113 16 10 665
223 26 7
333 881 82 82
4990 90

Ninh Thuận - 20/05/16

0123456789
6510
8390
4090
5081
82
682
0923
0133
6413
9904
0365
5155
3816
5206
7426
0106
0607
4257
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
66
250N
913
500N
0212
9496
6348
1TR
2869
2,5TR
56458
46615
79424
21822
78133
51541
28335
5TR
85596
76545
10TR
33739
40TR
84136
ĐB
07301

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 13/05/16

001 558
115 12 13 669 66
224 22 7
336 39 33 35 8
445 41 48 996 96

Ninh Thuận - 13/05/16

0123456789
1541
7301
0212
1822
913
8133
9424
6615
8335
6545
66
9496
5596
4136
6348
6458
2869
3739
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1