• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
61
250N
309
500N
6924
1464
6579
1TR
9911
2,5TR
23820
63721
58724
73979
27251
17170
42931
5TR
31621
46572
10TR
59734
40TR
26743
ĐB
50488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 22/07/16

009 551
111 664 61
221 20 21 24 24 772 79 70 79
334 31 888
443 9

Ninh Thuận - 22/07/16

0123456789
3820
7170
61
9911
3721
7251
2931
1621
6572
6743
6924
1464
8724
9734
0488
309
6579
3979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
29
250N
554
500N
6489
0382
7696
1TR
9319
2,5TR
41954
89100
04439
53242
38553
56800
57002
5TR
09354
33925
10TR
84823
40TR
96631
ĐB
57732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 15/07/16

000 00 02 554 54 53 54
119 6
223 25 29 7
332 31 39 889 82
442 996

Ninh Thuận - 15/07/16

0123456789
9100
6800
6631
0382
3242
7002
7732
8553
4823
554
1954
9354
3925
7696
29
6489
9319
4439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
47
250N
628
500N
3502
1343
0276
1TR
4220
2,5TR
39834
04964
47227
32083
32744
57828
78485
5TR
23917
59007
10TR
00620
40TR
30428
ĐB
99244

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 08/07/16

007 02 5
117 664
228 20 27 28 20 28 776
334 883 85
444 44 43 47 9

Ninh Thuận - 08/07/16

0123456789
4220
0620
3502
1343
2083
9834
4964
2744
9244
8485
0276
47
7227
3917
9007
628
7828
0428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
62
250N
902
500N
2822
1658
5502
1TR
1445
2,5TR
61919
43137
84502
57037
72200
63637
82093
5TR
33339
65748
10TR
05561
40TR
71128
ĐB
00119

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/07/16

002 00 02 02 558
119 19 661 62
228 22 7
339 37 37 37 8
448 45 993

Ninh Thuận - 01/07/16

0123456789
2200
5561
62
902
2822
5502
4502
2093
1445
3137
7037
3637
1658
5748
1128
1919
3339
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
56
250N
594
500N
0043
4572
8643
1TR
0004
2,5TR
42628
63883
11098
60108
11300
65333
40485
5TR
99144
93904
10TR
65549
40TR
08051
ĐB
17889

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 24/06/16

004 08 00 04 551 56
16
228 772
333 889 83 85
449 44 43 43 998 94

Ninh Thuận - 24/06/16

0123456789
1300
8051
4572
0043
8643
3883
5333
594
0004
9144
3904
0485
56
2628
1098
0108
5549
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
84
250N
889
500N
1162
0875
5540
1TR
3107
2,5TR
81889
51829
78155
67130
53268
08855
62728
5TR
17492
96615
10TR
17874
40TR
03476
ĐB
67032

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 17/06/16

007 555 55
115 668 62
229 28 776 74 75
332 30 889 89 84
440 992

Ninh Thuận - 17/06/16

0123456789
5540
7130
1162
7492
7032
84
7874
0875
8155
8855
6615
3476
3107
3268
2728
889
1889
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
45
250N
944
500N
5638
6141
5417
1TR
3313
2,5TR
74092
46877
07868
61693
62027
95590
54306
5TR
44682
91351
10TR
73097
40TR
19226
ĐB
61428

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 10/06/16

006 551
113 17 668
228 26 27 777
338 882
441 44 45 997 92 93 90

Ninh Thuận - 10/06/16

0123456789
5590
6141
1351
4092
4682
3313
1693
944
45
4306
9226
5417
6877
2027
3097
5638
7868
1428
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1