• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: *
100N
70
250N
778
500N
2979
0046
0580
1TR
7226
2,5TR
57851
52265
46908
47820
85091
17640
54192
5TR
24675
67453
10TR
97256
40TR
99819
ĐB
80223

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 21/10/16

008 556 53 51
119 665
223 20 26 775 79 78 70
3880
440 46 991 92

Ninh Thuận - 21/10/16

0123456789
70
0580
7820
7640
7851
5091
4192
7453
0223
2265
4675
0046
7226
7256
778
6908
2979
9819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: *
100N
85
250N
665
500N
6643
3222
7477
1TR
9803
2,5TR
32530
74210
80280
33594
52535
93051
68017
5TR
65338
98856
10TR
29767
40TR
42296
ĐB
91757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 14/10/16

003 557 56 51
110 17 667 65
222 777
338 30 35 880 85
443 996 94

Ninh Thuận - 14/10/16

0123456789
2530
4210
0280
3051
3222
6643
9803
3594
85
665
2535
8856
2296
7477
8017
9767
1757
5338
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé: *
100N
72
250N
312
500N
0787
0279
1624
1TR
0082
2,5TR
81922
23155
30314
47947
10889
53172
12998
5TR
87764
92017
10TR
58672
40TR
24895
ĐB
06689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 07/10/16

0555
117 14 12 664
222 24 772 72 79 72
3889 89 82 87
447 995 98

Ninh Thuận - 07/10/16

0123456789
72
312
0082
1922
3172
8672
1624
0314
7764
3155
4895
0787
7947
2017
2998
0279
0889
6689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
72
250N
114
500N
2833
1226
3271
1TR
1080
2,5TR
63461
57009
25379
24959
99211
38804
48978
5TR
79112
15266
10TR
43867
40TR
33831
ĐB
86221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 30/09/16

009 04 559
112 11 14 667 66 61
221 26 779 78 71 72
331 33 880
49

Ninh Thuận - 30/09/16

0123456789
1080
3271
3461
9211
3831
6221
72
9112
2833
114
8804
1226
5266
3867
8978
7009
5379
4959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
20
250N
076
500N
1352
3664
9644
1TR
7779
2,5TR
64731
90460
29919
73871
67279
69678
67298
5TR
98149
81152
10TR
14636
40TR
34730
ĐB
83131

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 23/09/16

0552 52
119 660 64
220 771 79 78 79 76
331 30 36 31 8
449 44 998

Ninh Thuận - 23/09/16

0123456789
20
0460
4730
4731
3871
3131
1352
1152
3664
9644
076
4636
9678
7298
7779
9919
7279
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
99
250N
969
500N
2191
2286
4249
1TR
0923
2,5TR
81226
84539
80762
37536
09144
82853
93105
5TR
07164
34898
10TR
40881
40TR
84884
ĐB
61429

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 16/09/16

005 553
1664 62 69
229 26 23 7
339 36 884 81 86
444 49 998 91 99

Ninh Thuận - 16/09/16

0123456789
2191
0881
0762
0923
2853
9144
7164
4884
3105
2286
1226
7536
4898
99
969
4249
4539
1429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
88
250N
979
500N
7091
2733
1751
1TR
9246
2,5TR
75882
38978
43121
82116
04435
00462
84836
5TR
26698
78467
10TR
93305
40TR
51922
ĐB
88966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 09/09/16

005 551
116 666 67 62
222 21 778 79
335 36 33 882 88
446 998 91

Ninh Thuận - 09/09/16

0123456789
7091
1751
3121
5882
0462
1922
2733
4435
3305
9246
2116
4836
8966
8467
88
8978
6698
979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1