• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
75850
G.Nhất
81213
G.Nhì
67351
62883
G.Ba
90442
97567
51269
61623
79479
77616
G.Tư
7851
7975
1303
8765
G.Năm
5858
3210
2354
6282
1953
2788
G.Sáu
658
988
588
G.Bảy
23
40
17
42

Nam Định - 21/05/16

0123456789
3210
40
5850
7351
7851
0442
6282
42
1213
2883
1623
1303
1953
23
2354
7975
8765
7616
7567
17
5858
2788
658
988
588
1269
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
14724
G.Nhất
48654
G.Nhì
65494
72226
G.Ba
12132
32092
63990
07141
11114
14543
G.Tư
7947
8322
4661
4282
G.Năm
1340
6850
2726
4689
2314
4582
G.Sáu
570
878
196
G.Bảy
26
68
52
74

Nam Định - 14/05/16

0123456789
3990
1340
6850
570
7141
4661
2132
2092
8322
4282
4582
52
4543
8654
5494
1114
2314
74
4724
2226
2726
196
26
7947
878
68
4689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
45898
G.Nhất
37907
G.Nhì
05779
23693
G.Ba
03736
08320
73377
78116
91504
16137
G.Tư
8061
4223
4187
9192
G.Năm
4045
2261
2379
2575
9657
6680
G.Sáu
572
731
272
G.Bảy
36
20
86
18

Nam Định - 07/05/16

0123456789
8320
6680
20
8061
2261
731
9192
572
272
3693
4223
1504
4045
2575
3736
8116
36
86
7907
3377
6137
4187
9657
18
5898
5779
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
25434
G.Nhất
46877
G.Nhì
88976
78893
G.Ba
04636
58635
20455
31680
16949
62815
G.Tư
2798
4433
3343
8921
G.Năm
0071
8601
6832
3942
4232
0685
G.Sáu
134
898
397
G.Bảy
85
29
27
93

Nam Định - 30/04/16

0123456789
1680
8921
0071
8601
6832
3942
4232
8893
4433
3343
93
134
5434
8635
0455
2815
0685
85
8976
4636
6877
397
27
2798
898
6949
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
97066
G.Nhất
85687
G.Nhì
79285
11589
G.Ba
30139
05597
14347
48394
06615
00551
G.Tư
2609
5582
7152
2327
G.Năm
4387
9659
7307
4301
6323
2295
G.Sáu
061
478
947
G.Bảy
15
18
63
24

Nam Định - 23/04/16

0123456789
0551
4301
061
5582
7152
6323
63
8394
24
9285
6615
2295
15
7066
5687
5597
4347
2327
4387
7307
947
478
18
1589
0139
2609
9659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
50227
G.Nhất
53723
G.Nhì
72130
87480
G.Ba
95124
11636
05397
88288
54585
71132
G.Tư
5779
7155
0636
8209
G.Năm
0913
6807
8806
5376
2013
3011
G.Sáu
954
031
840
G.Bảy
67
97
21
34

Nam Định - 16/04/16

0123456789
2130
7480
840
3011
031
21
1132
3723
0913
2013
5124
954
34
4585
7155
1636
0636
8806
5376
5397
6807
67
97
0227
8288
5779
8209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.lotoxoso.com
Thứ bảyNam Định
ĐB
45423
G.Nhất
42668
G.Nhì
11087
91424
G.Ba
29653
20937
92832
51409
22223
93434
G.Tư
5943
7303
5976
7691
G.Năm
5526
5172
9723
2567
3807
2175
G.Sáu
202
617
180
G.Bảy
63
93
11
49

Nam Định - 09/04/16

0123456789
180
7691
11
2832
5172
202
9653
2223
5943
7303
9723
63
93
5423
1424
3434
2175
5976
5526
1087
0937
2567
3807
617
2668
1409
49
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1