• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 16:12:00 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
19
59
Giải 7
974
571
Giải 6
6713
8982
6128
4193
4059
2069
Giải 5
8148
5974
Giải 4
25650
54581
79743
59768
71950
54568
34601
87850
46324
44426
16385
37425
52414
12350
Giải 3
61359
86638
32640
19518
Giải 2
29254
72489
Giải 1
88255
90316
ĐB
45546
82741
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
18
14
Giải 7
284
787
Giải 6
5482
7252
4031
6606
8892
7241
Giải 5
4850
0466
Giải 4
60792
28438
72740
25791
44565
44737
86571
81121
87514
38277
43206
15984
33968
53613
Giải 3
49346
38621
65713
55436
Giải 2
61993
96520
Giải 1
10926
70935
ĐB
69809
16615
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
53
31
Giải 7
902
556
Giải 6
1034
4121
4670
8263
2685
2474
Giải 5
2760
8569
Giải 4
61002
87556
06302
86026
58362
72188
55141
92045
66354
70978
99160
36084
41092
98960
Giải 3
65026
28469
24552
90112
Giải 2
23128
84620
Giải 1
46939
50887
ĐB
67752
39259
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
90
05
Giải 7
966
727
Giải 6
2294
2497
2621
9082
5199
6298
Giải 5
4135
1852
Giải 4
80102
37420
25387
07542
75151
59741
11876
84509
25448
89773
76873
11743
87700
59267
Giải 3
46192
66445
68537
66678
Giải 2
40255
22127
Giải 1
59486
86462
ĐB
34241
86774
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
77
01
68
Giải 7
243
807
132
Giải 6
8381
0858
8410
4880
5606
5299
7442
9137
1936
Giải 5
8309
7899
4236
Giải 4
12612
05341
52012
98627
76210
09172
34913
78378
28264
27837
98683
42857
58029
33216
28095
64339
93646
95433
06307
48779
32936
Giải 3
45344
34322
89339
41906
34166
67239
Giải 2
69350
66880
70315
Giải 1
41195
46582
59865
ĐB
94360
42185
82200
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
10
20
Giải 7
802
251
Giải 6
9558
6755
4968
9619
2714
7816
Giải 5
8521
0868
Giải 4
91617
89021
02313
35634
15644
89280
12233
59222
75416
76949
83448
19818
49270
96718
Giải 3
89211
69447
48316
37410
Giải 2
89334
93394
Giải 1
87558
75054
ĐB
31420
37530
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
57
54
97
Giải 7
556
266
039
Giải 6
9685
1081
5788
2389
7717
1997
2952
8582
3261
Giải 5
7410
2108
5490
Giải 4
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
12757
66594
43116
50460
10388
06306
04734
24177
63040
29839
24353
54028
79084
73717
Giải 3
87149
57769
21880
02225
37514
98063
Giải 2
49038
39387
81981
Giải 1
79582
67737
65896
ĐB
01626
51327
44370
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1