• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 15:42:55 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
68
89
Giải 7
100
665
Giải 6
5515
1724
7657
5937
8255
9482
Giải 5
4427
9542
Giải 4
66706
31638
06147
17683
17953
07486
98181
03907
63362
07282
60657
13889
80561
45801
Giải 3
75335
47769
45409
12655
Giải 2
79508
84057
Giải 1
05118
72933
ĐB
15682
43515
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
29
71
Giải 7
233
865
Giải 6
6590
8194
9476
6135
6406
8052
Giải 5
2759
6482
Giải 4
20899
09003
82186
66500
96431
30749
19101
57383
27139
55034
33782
33708
48724
58459
Giải 3
57977
02432
49470
65627
Giải 2
65858
69435
Giải 1
31189
03472
ĐB
45459
66680
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
59
07
Giải 7
415
844
Giải 6
3098
1912
0613
8265
6183
6446
Giải 5
0331
9417
Giải 4
31957
46228
66946
65460
07992
48736
25045
32764
20386
78231
68184
91372
47847
76225
Giải 3
04952
06001
97405
54574
Giải 2
01837
51373
Giải 1
51196
79277
ĐB
28068
60598
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
49
99
45
Giải 7
623
647
919
Giải 6
6911
8733
6210
1003
0730
6476
5795
3351
9648
Giải 5
0718
6463
4348
Giải 4
72406
00498
36918
94916
36121
90633
09334
31988
64488
63878
24880
25984
08834
80366
82751
73853
76840
93196
79321
33635
22223
Giải 3
80504
32326
14384
60940
74348
61314
Giải 2
21672
58058
61752
Giải 1
68865
80445
98018
ĐB
49983
44000
50065
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
46
01
Giải 7
836
953
Giải 6
3546
4367
8097
9948
0358
4280
Giải 5
2074
0578
Giải 4
49588
53960
10005
31474
75836
16538
93020
33861
90573
64348
82136
55742
97019
29728
Giải 3
23788
66879
87242
49209
Giải 2
96673
80771
Giải 1
69037
16563
ĐB
07969
36388
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
67
05
66
Giải 7
613
935
386
Giải 6
9386
2373
2715
5254
4777
6503
8113
6648
7304
Giải 5
2377
7517
3733
Giải 4
07147
40812
93304
36035
71418
74379
14769
57664
03699
60926
66967
00885
60335
70191
97350
90545
66783
14232
91017
30527
99714
Giải 3
69648
76453
50892
44616
84160
92206
Giải 2
37905
26803
83177
Giải 1
69665
87707
81534
ĐB
77288
79341
52333
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
52
73
Giải 7
045
324
Giải 6
2703
1977
1324
5679
5955
8849
Giải 5
3251
2448
Giải 4
17165
41984
01265
68756
39989
09879
29561
22541
23844
11728
18364
82714
42315
27983
Giải 3
23215
00574
57597
85316
Giải 2
25881
72743
Giải 1
37170
66378
ĐB
38806
56142
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1