• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:09:49 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
18
05
Giải 7
441
064
Giải 6
5517
0299
6414
3923
1800
5277
Giải 5
4795
9329
Giải 4
53247
81237
38108
48517
70447
46027
97304
63053
16503
70109
37139
81672
55865
65308
Giải 3
88968
66159
20778
44457
Giải 2
18547
76110
Giải 1
25136
01707
ĐB
593275
801566
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
09
94
Giải 7
664
164
Giải 6
3523
0881
7916
0348
8701
5429
Giải 5
5652
2682
Giải 4
44438
83334
93012
39019
92402
46732
77303
90322
44374
54807
96802
36042
20269
87348
Giải 3
41364
24712
15187
87231
Giải 2
67297
07835
Giải 1
53503
06473
ĐB
095284
156091
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
37
50
Giải 7
708
099
Giải 6
8005
0073
7976
8813
9879
2888
Giải 5
8251
6786
Giải 4
66665
32764
35610
22274
24407
44562
17670
99071
23714
67744
14681
85342
11299
58273
Giải 3
45681
51374
02531
44734
Giải 2
44866
60408
Giải 1
23082
88005
ĐB
132750
962065
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
36
40
54
Giải 7
427
221
729
Giải 6
8019
9802
2717
8000
5611
8718
6547
6331
2773
Giải 5
6686
8545
3348
Giải 4
39882
75467
86960
72034
62544
96616
86563
55287
76954
33507
90011
77128
60768
74135
47478
11851
68036
18332
71691
16491
46486
Giải 3
66502
10507
85177
80630
55787
41222
Giải 2
96273
80810
24120
Giải 1
00959
14924
36407
ĐB
188927
676765
573523
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
79
97
Giải 7
281
846
Giải 6
2790
8445
7737
6347
7420
5316
Giải 5
4898
4184
Giải 4
27750
66846
22238
89477
94729
88566
85328
49074
08795
02556
02997
48704
36427
65537
Giải 3
56989
42551
24068
48768
Giải 2
12687
08063
Giải 1
94003
99783
ĐB
750205
034221
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
54
66
51
Giải 7
098
423
976
Giải 6
7092
4961
7370
5377
1453
4849
4275
9459
8682
Giải 5
7539
5398
2394
Giải 4
68261
88737
23598
85559
09889
30720
20275
04284
32058
33463
77163
78877
58202
82093
57998
34613
22395
76033
21244
72908
72620
Giải 3
06549
28968
83700
77742
04167
10111
Giải 2
03553
16300
35889
Giải 1
35571
08666
06701
ĐB
405324
964114
631940
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
12
94
Giải 7
767
807
Giải 6
8734
1323
6627
2161
1399
3974
Giải 5
1240
1829
Giải 4
27150
61991
43094
51150
82206
21702
08070
23114
87947
94375
87871
47202
86055
32579
Giải 3
09216
82081
32633
54429
Giải 2
97484
45876
Giải 1
87001
74864
ĐB
414564
988351
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1