• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/08/2018 đã kết thúc!..
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
94
97
Giải 7
595
446
Giải 6
8998
1159
5150
8256
9541
4155
Giải 5
1708
0582
Giải 4
59308
15610
22512
94307
26278
80233
49015
25647
71519
51294
28558
51686
80385
50672
Giải 3
87736
79046
60516
29793
Giải 2
67449
81479
Giải 1
32270
17101
ĐB
251683
539593
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
66
78
Giải 7
951
226
Giải 6
7921
7164
2679
4891
1337
2778
Giải 5
4679
3338
Giải 4
23433
90261
84057
01646
07602
64929
83278
17568
18678
10377
25812
31901
34199
88631
Giải 3
18468
77741
19192
51411
Giải 2
54286
31229
Giải 1
01816
77727
ĐB
303037
769941
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
99
88
Giải 7
240
717
Giải 6
7698
9614
3149
0323
8216
3531
Giải 5
7243
5593
Giải 4
12764
70887
87286
66337
14241
20133
11933
53674
50382
03599
10751
44953
45809
19500
Giải 3
78538
69178
40897
24223
Giải 2
72299
16322
Giải 1
92890
27511
ĐB
860513
222279
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
51
80
24
Giải 7
198
945
407
Giải 6
2882
4694
9446
9987
8551
4386
6525
7379
5495
Giải 5
9748
3472
8631
Giải 4
18808
37374
41808
02888
08050
20394
19032
94976
91091
86935
34854
08138
53960
89201
64651
28309
07550
05659
07281
27207
32097
Giải 3
16875
14805
61051
22187
99406
66977
Giải 2
49662
95442
05996
Giải 1
68453
50400
70406
ĐB
338927
462193
572949
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
98
17
Giải 7
645
203
Giải 6
6704
6871
0618
9459
8874
9499
Giải 5
9344
7500
Giải 4
34923
09723
78370
55860
73015
68743
42788
94298
01798
49319
44228
37928
19760
61073
Giải 3
42187
22517
75753
74778
Giải 2
40977
54801
Giải 1
98082
41644
ĐB
010924
116394
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
75
19
52
Giải 7
648
481
313
Giải 6
4117
3680
1053
1619
3013
1833
9324
1398
9891
Giải 5
0567
4458
6314
Giải 4
15993
08554
31288
98136
83728
02404
15816
23678
72635
14856
56903
46799
83305
53170
51122
94622
80998
15872
64796
79041
52115
Giải 3
75589
13204
43258
82677
12946
08807
Giải 2
10698
31832
60722
Giải 1
26637
97045
82016
ĐB
522633
976769
944525
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
80
46
Giải 7
987
599
Giải 6
2175
0490
1568
4778
3719
7224
Giải 5
5620
2757
Giải 4
16416
67796
18742
30987
21627
20301
40898
94301
78345
51814
38550
03055
00003
46835
Giải 3
74275
74324
35524
54582
Giải 2
06323
65660
Giải 1
54857
41051
ĐB
331290
690149
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1