• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 05:11:00 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
46
23
96
Giải 7
683
729
513
Giải 6
3116
1296
5483
9141
5353
3547
4571
2509
7873
Giải 5
0797
3572
3826
Giải 4
69383
94208
20913
81782
98540
00144
60136
13220
28185
71215
68997
27890
04340
97334
06460
66672
70573
47586
26002
40685
95175
Giải 3
63215
54470
03816
94285
84122
47222
Giải 2
92704
68259
57795
Giải 1
70189
05398
46068
ĐB
249871
874926
534753
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
51
86
Giải 7
820
129
Giải 6
2155
7237
6987
0835
0198
4044
Giải 5
0342
2688
Giải 4
76379
80052
41089
12515
04262
27385
43833
88401
58547
61212
78794
25517
30352
47903
Giải 3
83079
92505
74545
24491
Giải 2
28842
21688
Giải 1
08046
08114
ĐB
916249
240427
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
43
72
Giải 7
283
646
Giải 6
8558
5133
4876
0808
2713
5048
Giải 5
3657
2951
Giải 4
97736
73904
85445
86421
40023
69386
11778
95894
19917
84903
54455
14012
84391
53442
Giải 3
04002
24710
18939
39153
Giải 2
53715
39986
Giải 1
49216
07856
ĐB
881708
761654
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
60
58
Giải 7
888
181
Giải 6
0270
4072
3020
3554
5994
2013
Giải 5
3694
1896
Giải 4
32318
67703
64761
69366
84651
36294
94536
31294
97302
07953
23019
48014
57830
16834
Giải 3
05248
86986
87427
43387
Giải 2
87837
26695
Giải 1
12622
08529
ĐB
285335
863273
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
46
83
Giải 7
348
807
Giải 6
0046
1532
0196
7041
0045
7027
Giải 5
2047
2860
Giải 4
48060
30474
72327
31794
53071
08415
79871
31319
39270
45461
25455
50220
84431
63928
Giải 3
76603
85268
54087
24379
Giải 2
10247
45051
Giải 1
10956
19587
ĐB
392215
167652
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
33
90
56
Giải 7
110
710
319
Giải 6
8349
9995
5316
2617
7201
8942
2664
2609
8844
Giải 5
0253
5264
7624
Giải 4
65427
92058
09226
47880
16791
87333
58655
93040
32595
27206
08744
92898
30427
01272
09825
43986
85703
99580
76121
87824
78754
Giải 3
79157
54303
11532
60122
97921
38308
Giải 2
64413
50693
19160
Giải 1
72103
30285
72350
ĐB
701396
152907
154910
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
13
66
Giải 7
644
403
Giải 6
1978
3696
9556
0237
9957
7581
Giải 5
4140
9872
Giải 4
60783
80144
37017
49561
96043
93169
26851
00697
58398
18777
82438
98948
81471
41306
Giải 3
13484
35288
05914
85161
Giải 2
54775
04406
Giải 1
86273
32570
ĐB
622583
652198
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1