• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:38:41 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
72
94
Giải 7
454
661
Giải 6
8064
5102
9588
6550
9409
0023
Giải 5
5517
2328
Giải 4
11161
44445
58497
94200
61010
45977
70155
02424
16942
58387
42985
81687
33007
77248
Giải 3
81632
75423
67887
08882
Giải 2
73918
82168
Giải 1
49575
64918
ĐB
70123
97758
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
72
52
Giải 7
946
400
Giải 6
4952
5319
3335
8660
5560
6600
Giải 5
5235
9757
Giải 4
20953
71744
29776
17087
33687
18660
03881
85542
02422
57905
46869
62698
23903
88202
Giải 3
89900
55078
85435
54254
Giải 2
35039
99510
Giải 1
31904
27240
ĐB
25814
77420
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
26
27
Giải 7
251
094
Giải 6
7211
6198
6891
2226
6940
9578
Giải 5
3762
3799
Giải 4
10153
62255
69812
25821
74946
83190
26714
99061
12349
42015
51154
15667
02054
75690
Giải 3
01032
83855
24600
35823
Giải 2
24824
66717
Giải 1
21431
26299
ĐB
89682
15764
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
37
32
Giải 7
055
399
Giải 6
8535
7565
9088
0705
2656
1829
Giải 5
5990
1033
Giải 4
16054
48877
12480
73022
21185
74342
79703
75040
19077
70583
72388
91631
78848
75428
Giải 3
32063
80371
01061
33634
Giải 2
15862
18270
Giải 1
00606
79426
ĐB
750363
595031
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
16
39
42
Giải 7
573
290
223
Giải 6
7015
4566
5660
9395
2002
3845
7005
3594
3893
Giải 5
7866
3561
5366
Giải 4
86021
65228
65757
73240
60889
90519
55117
33596
39125
80617
44828
50013
72309
25525
78558
77986
16191
41789
28808
61054
11041
Giải 3
51752
16742
80994
93374
42217
88368
Giải 2
56268
04135
35106
Giải 1
02240
37497
86986
ĐB
97309
01746
38793
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
08
70
Giải 7
844
488
Giải 6
5483
3874
9793
7352
2266
7856
Giải 5
3245
7951
Giải 4
62620
93872
94712
37459
67544
56905
81362
61422
46846
31994
47994
15912
82305
40133
Giải 3
86782
27644
43837
71537
Giải 2
36245
03177
Giải 1
79242
15055
ĐB
32302
24357
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
01
43
50
Giải 7
272
716
180
Giải 6
3730
6650
8202
1032
9069
0653
2856
1428
8484
Giải 5
5544
0065
9895
Giải 4
15438
56947
83935
44113
88788
48859
55773
66523
01656
91191
88859
35137
35515
61936
30727
13820
05039
09220
17382
17019
48836
Giải 3
72084
39580
62212
28229
19515
94852
Giải 2
36771
77783
30539
Giải 1
22427
30200
90216
ĐB
52420
81488
38721
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1