• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 10:27:12 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
59
40
16
Giải 7
373
327
358
Giải 6
7454
9867
7964
0984
3944
3459
5976
5259
4461
Giải 5
2418
2102
0505
Giải 4
99058
98084
24913
10764
79653
24987
78926
06775
78092
93365
89080
59413
10728
96243
49935
98791
75930
64439
46498
01324
61016
Giải 3
66862
78342
39914
41146
13191
93166
Giải 2
73035
03265
36216
Giải 1
74658
50750
21311
ĐB
055413
083998
878738
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
94
40
Giải 7
820
067
Giải 6
8778
4196
6455
3226
3778
7643
Giải 5
8569
4973
Giải 4
63926
02964
68039
83084
59031
14282
98493
52850
85486
73763
73607
64831
48378
63705
Giải 3
37836
32108
67140
43273
Giải 2
37401
50841
Giải 1
55085
33930
ĐB
428962
365290
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
87
73
49
Giải 7
878
125
439
Giải 6
9544
7632
3978
2013
7201
7268
4016
7398
5764
Giải 5
6560
6197
2598
Giải 4
98625
08761
83497
53291
03737
23285
11261
95180
36025
96257
84423
54473
18772
54391
85451
08925
94703
07655
76413
78727
93625
Giải 3
36830
90791
67876
50749
25112
29758
Giải 2
35924
35795
63597
Giải 1
12259
00438
21752
ĐB
706787
237241
429135
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
52
13
Giải 7
354
509
Giải 6
8943
1909
4927
7426
6039
7917
Giải 5
6272
5356
Giải 4
65780
40377
35611
05525
86659
85418
69214
10857
93943
23998
35997
53733
30264
91019
Giải 3
51053
35078
25097
06201
Giải 2
90087
61540
Giải 1
25664
97209
ĐB
672722
446037
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
84
29
Giải 7
663
883
Giải 6
1486
6661
9141
9896
5339
0340
Giải 5
3740
3725
Giải 4
69047
36198
88475
76635
87218
99521
96776
17756
75713
19722
00459
84481
04425
85650
Giải 3
85718
32993
53922
46760
Giải 2
38455
04637
Giải 1
06660
09257
ĐB
728562
787483
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
38
65
Giải 7
475
651
Giải 6
7267
0590
5131
5304
3662
7202
Giải 5
9213
9755
Giải 4
39390
94338
68566
60548
96705
62951
32461
96989
10121
32954
09807
79559
58928
47253
Giải 3
50796
37422
66496
95403
Giải 2
28706
49499
Giải 1
13441
03338
ĐB
047180
735861
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
60
45
Giải 7
515
078
Giải 6
3834
4086
1489
9345
3782
5603
Giải 5
5920
6863
Giải 4
98020
05780
03689
99027
21708
64366
66249
58702
04022
75532
79937
70422
49723
21749
Giải 3
14320
53702
02280
14831
Giải 2
97872
35274
Giải 1
10910
48865
ĐB
908882
917229
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1