• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 01:41:31 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
43
72
Giải 7
283
646
Giải 6
8558
5133
4876
0808
2713
5048
Giải 5
3657
2951
Giải 4
97736
73904
85445
86421
40023
69386
11778
95894
19917
84903
54455
14012
84391
53442
Giải 3
04002
24710
18939
39153
Giải 2
53715
39986
Giải 1
49216
07856
ĐB
881708
761654
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
60
58
Giải 7
888
181
Giải 6
0270
4072
3020
3554
5994
2013
Giải 5
3694
1896
Giải 4
32318
67703
64761
69366
84651
36294
94536
31294
97302
07953
23019
48014
57830
16834
Giải 3
05248
86986
87427
43387
Giải 2
87837
26695
Giải 1
12622
08529
ĐB
285335
863273
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
46
83
Giải 7
348
807
Giải 6
0046
1532
0196
7041
0045
7027
Giải 5
2047
2860
Giải 4
48060
30474
72327
31794
53071
08415
79871
31319
39270
45461
25455
50220
84431
63928
Giải 3
76603
85268
54087
24379
Giải 2
10247
45051
Giải 1
10956
19587
ĐB
392215
167652
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
33
90
56
Giải 7
110
710
319
Giải 6
8349
9995
5316
2617
7201
8942
2664
2609
8844
Giải 5
0253
5264
7624
Giải 4
65427
92058
09226
47880
16791
87333
58655
93040
32595
27206
08744
92898
30427
01272
09825
43986
85703
99580
76121
87824
78754
Giải 3
79157
54303
11532
60122
97921
38308
Giải 2
64413
50693
19160
Giải 1
72103
30285
72350
ĐB
701396
152907
154910
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
13
66
Giải 7
644
403
Giải 6
1978
3696
9556
0237
9957
7581
Giải 5
4140
9872
Giải 4
60783
80144
37017
49561
96043
93169
26851
00697
58398
18777
82438
98948
81471
41306
Giải 3
13484
35288
05914
85161
Giải 2
54775
04406
Giải 1
86273
32570
ĐB
622583
652198
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
94
35
70
Giải 7
575
891
095
Giải 6
0225
6609
2576
2362
0972
5310
1798
8985
8097
Giải 5
0774
7157
5953
Giải 4
32769
97320
09362
94242
86265
64698
96764
77669
67825
69956
71544
92055
98829
84272
41587
62779
03063
94254
53746
42004
59012
Giải 3
96663
40261
22962
86194
28940
76006
Giải 2
65984
68770
64682
Giải 1
09999
34683
52818
ĐB
427487
167528
156643
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
39
53
Giải 7
553
247
Giải 6
5937
5471
0694
7811
6847
5103
Giải 5
9568
7724
Giải 4
60639
78017
74360
27579
02016
40759
49299
06477
32084
36501
33119
56231
65851
67035
Giải 3
85406
52340
99670
55186
Giải 2
63973
86856
Giải 1
36072
93170
ĐB
431357
692450
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1