• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 12:38:59 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
34
17
Giải 7
584
852
Giải 6
8682
6419
0649
5013
7471
7716
Giải 5
8918
4375
Giải 4
20040
09244
50752
93324
79767
13176
74276
59999
29180
44763
62814
15739
50972
82120
Giải 3
77609
99126
63433
62346
Giải 2
30321
20006
Giải 1
42442
87329
ĐB
862446
795710
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
84
96
Giải 7
834
582
Giải 6
7170
9030
5170
0751
7490
4731
Giải 5
1154
2040
Giải 4
99645
90487
12746
35702
10296
26943
34741
09694
82691
23223
83213
06884
45847
62627
Giải 3
05942
29936
61793
24860
Giải 2
91355
03568
Giải 1
99129
75458
ĐB
101030
333342
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
74
73
Giải 7
630
104
Giải 6
5991
7435
6740
4610
8686
1493
Giải 5
6304
1029
Giải 4
05478
21847
62584
01933
54900
27901
64544
75524
91599
11856
88657
55823
63812
83421
Giải 3
88686
29599
44229
07477
Giải 2
16803
90225
Giải 1
27065
32839
ĐB
875137
088814
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
79
37
Giải 7
782
340
Giải 6
5546
5271
5359
5416
3809
9051
Giải 5
2156
9723
Giải 4
54613
78177
81714
42287
68601
14724
24203
13870
42273
15131
93975
80621
76961
22924
Giải 3
25987
35528
21487
80428
Giải 2
71271
52942
Giải 1
15477
83977
ĐB
335796
783429
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
43
17
60
Giải 7
082
410
586
Giải 6
5613
6479
3831
1647
2151
2052
2549
8266
1389
Giải 5
7974
1398
0666
Giải 4
46966
59873
93204
87698
17339
56310
43491
90880
30132
15126
65654
95817
24958
18974
19402
78036
44688
81806
08322
22654
43575
Giải 3
94649
73772
64263
43327
43755
00191
Giải 2
35807
24187
93294
Giải 1
47334
98328
04494
ĐB
244866
256806
150821
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
16
15
Giải 7
714
031
Giải 6
2403
8971
3887
2582
8788
5707
Giải 5
8013
3582
Giải 4
89893
88976
75854
33552
90432
90894
70657
31275
48685
68772
14364
39463
67659
66482
Giải 3
52620
21581
31259
05880
Giải 2
99840
68816
Giải 1
69356
97742
ĐB
753126
151335
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
07
71
60
Giải 7
508
930
591
Giải 6
2446
8666
1307
1181
3334
5194
5031
2618
2129
Giải 5
6546
4965
6929
Giải 4
02853
99550
54667
31748
40170
36006
53196
65254
95141
30686
00606
97060
28974
72402
03827
65479
03260
04774
78782
16434
42998
Giải 3
05118
96159
44196
47021
40351
18766
Giải 2
03493
93671
71710
Giải 1
55617
21443
59533
ĐB
473634
134220
388588
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1