• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:29:49 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
57
54
97
Giải 7
556
266
039
Giải 6
9685
1081
5788
2389
7717
1997
2952
8582
3261
Giải 5
7410
2108
5490
Giải 4
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
12757
66594
43116
50460
10388
06306
04734
24177
63040
29839
24353
54028
79084
73717
Giải 3
87149
57769
21880
02225
37514
98063
Giải 2
49038
39387
81981
Giải 1
79582
67737
65896
ĐB
01626
51327
44370
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
96
23
Giải 7
016
091
Giải 6
5562
8544
2139
8993
4888
4716
Giải 5
4212
4171
Giải 4
83168
22452
06630
08424
20019
58327
36380
81930
24680
30309
06326
49616
86489
64774
Giải 3
15293
09158
36840
92007
Giải 2
37251
48200
Giải 1
12621
10582
ĐB
41071
54103
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
29
80
Giải 7
975
935
Giải 6
4279
0465
2148
2749
9933
2079
Giải 5
1897
9260
Giải 4
60660
89113
22110
59879
93638
49687
82342
47428
90817
13153
50233
97395
42507
00751
Giải 3
28782
32779
45586
75565
Giải 2
94667
78227
Giải 1
68876
15127
ĐB
85718
80021
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
53
92
Giải 7
696
333
Giải 6
5760
1947
8266
7997
0230
5845
Giải 5
4831
2230
Giải 4
97950
71802
62485
21256
94008
76444
43444
05737
18680
70364
42605
72365
84387
23958
Giải 3
08963
87345
42358
19385
Giải 2
57451
74067
Giải 1
01883
00650
ĐB
25138
04940
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
49
14
Giải 7
502
839
Giải 6
6226
1189
8534
9160
5866
1175
Giải 5
8322
5241
Giải 4
39092
68783
01072
77348
60781
46801
40942
70863
76913
02816
59061
63483
75800
76864
Giải 3
43755
46228
56578
74804
Giải 2
53076
94117
Giải 1
92968
79181
ĐB
33084
51645
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
75
98
55
Giải 7
953
687
417
Giải 6
6317
4148
2215
4452
0293
4603
3829
9338
4195
Giải 5
8497
2160
1326
Giải 4
29657
50413
73246
01921
94544
55731
76017
99226
05927
75824
68287
68731
34259
09004
12624
72581
09433
99256
63139
93922
83203
Giải 3
18795
27394
50745
19824
78918
08538
Giải 2
16518
55865
61292
Giải 1
01615
08188
20604
ĐB
86673
19259
37599
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
17
09
Giải 7
859
172
Giải 6
7529
7286
3323
0443
2478
0582
Giải 5
9673
7846
Giải 4
97611
47658
28368
17374
25967
67228
67336
18002
25762
41785
05764
16943
32384
20126
Giải 3
85218
90172
12745
15761
Giải 2
08274
37231
Giải 1
96424
24872
ĐB
55168
23563
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1