• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:06:59 nữa đến xổ số Miền Trung
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
26
27
Giải 7
251
094
Giải 6
7211
6198
6891
2226
6940
9578
Giải 5
3762
3799
Giải 4
10153
62255
69812
25821
74946
83190
26714
99061
12349
42015
51154
15667
02054
75690
Giải 3
01032
83855
24600
35823
Giải 2
24824
66717
Giải 1
21431
26299
ĐB
89682
15764
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
37
32
Giải 7
055
399
Giải 6
8535
7565
9088
0705
2656
1829
Giải 5
5990
1033
Giải 4
16054
48877
12480
73022
21185
74342
79703
75040
19077
70583
72388
91631
78848
75428
Giải 3
32063
80371
01061
33634
Giải 2
15862
18270
Giải 1
00606
79426
ĐB
750363
595031
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
16
39
42
Giải 7
573
290
223
Giải 6
7015
4566
5660
9395
2002
3845
7005
3594
3893
Giải 5
7866
3561
5366
Giải 4
86021
65228
65757
73240
60889
90519
55117
33596
39125
80617
44828
50013
72309
25525
78558
77986
16191
41789
28808
61054
11041
Giải 3
51752
16742
80994
93374
42217
88368
Giải 2
56268
04135
35106
Giải 1
02240
37497
86986
ĐB
97309
01746
38793
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
08
70
Giải 7
844
488
Giải 6
5483
3874
9793
7352
2266
7856
Giải 5
3245
7951
Giải 4
62620
93872
94712
37459
67544
56905
81362
61422
46846
31994
47994
15912
82305
40133
Giải 3
86782
27644
43837
71537
Giải 2
36245
03177
Giải 1
79242
15055
ĐB
32302
24357
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
01
43
50
Giải 7
272
716
180
Giải 6
3730
6650
8202
1032
9069
0653
2856
1428
8484
Giải 5
5544
0065
9895
Giải 4
15438
56947
83935
44113
88788
48859
55773
66523
01656
91191
88859
35137
35515
61936
30727
13820
05039
09220
17382
17019
48836
Giải 3
72084
39580
62212
28229
19515
94852
Giải 2
36771
77783
30539
Giải 1
22427
30200
90216
ĐB
52420
81488
38721
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
23
41
Giải 7
719
221
Giải 6
4092
3717
0290
7081
2960
0008
Giải 5
7160
5562
Giải 4
80075
98640
43910
44058
01257
42875
47602
74866
26467
47951
70283
16013
22316
61868
Giải 3
39148
63545
58454
65489
Giải 2
11257
04400
Giải 1
60160
66841
ĐB
16622
49887
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
41
91
Giải 7
680
979
Giải 6
9253
7377
9761
5839
6338
5510
Giải 5
5575
4763
Giải 4
99143
43699
06989
34548
32657
05603
77686
56524
22417
51252
11785
76533
73977
69410
Giải 3
08062
49306
92686
21583
Giải 2
31241
01569
Giải 1
67087
49917
ĐB
41567
70205
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1