• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 01:12:00 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
36
20
Giải 7
498
076
Giải 6
3902
6417
4679
1352
3664
9644
Giải 5
5610
7779
Giải 4
49415
77701
42772
33327
98971
02892
34951
64731
90460
29919
73871
67279
69678
67298
Giải 3
54605
30683
98149
81152
Giải 2
84613
14636
Giải 1
31643
34730
ĐB
65761
83131
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
83
60
22
Giải 7
237
215
046
Giải 6
1175
3526
4115
2019
0655
7808
1247
1186
1490
Giải 5
9760
7969
0731
Giải 4
98110
85273
61070
47125
04124
97968
38983
52785
45612
45192
81091
90766
26093
81288
30496
81992
95553
12178
74307
38238
89063
Giải 3
41521
40699
48655
49340
51390
01527
Giải 2
34939
42895
71052
Giải 1
06160
71035
82541
ĐB
22271
02818
26321
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
15
39
Giải 7
697
332
Giải 6
1449
5661
1047
0692
5812
4434
Giải 5
7802
1880
Giải 4
25265
64133
81898
45733
92775
64975
62266
99676
71053
96551
23374
84865
10466
33649
Giải 3
60933
88158
15346
50974
Giải 2
66794
44708
Giải 1
21247
47320
ĐB
07437
44977
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
32
65
Giải 7
017
884
Giải 6
5724
1873
1293
5648
8657
6409
Giải 5
9817
2031
Giải 4
11650
69766
69932
24283
09981
15443
22014
53514
98213
49072
01273
35177
71343
58025
Giải 3
19497
66870
30425
04404
Giải 2
43412
51370
Giải 1
17132
13868
ĐB
31826
34469
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
98
63
Giải 7
380
288
Giải 6
7299
8750
7751
1059
2637
9641
Giải 5
1988
8344
Giải 4
95393
00475
30307
88141
85327
08303
79501
47468
65475
91539
74470
24108
22138
99790
Giải 3
27142
14322
01573
26832
Giải 2
37801
76776
Giải 1
12931
27712
ĐB
28501
38806
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
43
95
Giải 7
016
910
Giải 6
6646
7337
4974
6720
3440
9803
Giải 5
3382
2021
Giải 4
93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071
62934
43911
80156
34293
24343
21341
08481
Giải 3
91936
24996
76835
76944
Giải 2
88046
44440
Giải 1
11426
84509
ĐB
45307
84837
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
86
80
62
Giải 7
704
850
860
Giải 6
4313
0090
8902
4951
5917
5051
5984
6860
5962
Giải 5
4505
2830
9399
Giải 4
39089
32103
59898
64573
32000
84238
13862
83305
06088
41230
11555
88151
32283
30609
98526
67233
30797
81676
05015
59326
51115
Giải 3
46957
66319
54512
65634
52605
69390
Giải 2
14879
66035
44575
Giải 1
44442
52408
54106
ĐB
65415
73447
10420
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1