• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 04:59:04 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
61
49
83
Giải 7
216
960
605
Giải 6
2338
8511
7231
5064
3901
5869
8313
2089
1515
Giải 5
9514
3281
1436
Giải 4
49476
78616
86948
18127
56071
04004
04019
02850
29741
08682
21724
93079
55907
93482
76530
95334
72789
03981
05986
48482
54344
Giải 3
42802
78342
60428
54776
70227
51674
Giải 2
30302
30982
93337
Giải 1
49376
44464
95810
ĐB
81456
14791
59543
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
06
70
Giải 7
505
116
Giải 6
0581
1837
4544
9734
0546
6542
Giải 5
6821
1240
Giải 4
39592
03685
36420
66562
35781
78022
99933
99298
72494
40151
56105
21587
88103
36200
Giải 3
22217
13414
86055
07440
Giải 2
63596
62601
Giải 1
74033
16708
ĐB
14947
85188
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
17
12
Giải 7
295
945
Giải 6
7169
2541
0563
1855
0566
2482
Giải 5
9433
2712
Giải 4
44451
80538
16424
49754
00463
38249
83346
97931
63187
51286
81773
68261
72622
43571
Giải 3
73389
62174
22094
00493
Giải 2
51378
97006
Giải 1
63684
61509
ĐB
20029
97291
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
81
89
Giải 7
661
887
Giải 6
2770
0962
6243
6555
6927
9166
Giải 5
4630
0652
Giải 4
91927
49702
56134
24551
36172
88017
64998
49747
06813
09562
71613
06438
93739
99893
Giải 3
16966
99286
39109
98249
Giải 2
10828
23681
Giải 1
81334
11122
ĐB
30529
41640
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
23
09
Giải 7
661
781
Giải 6
0723
3910
0076
7308
3226
7996
Giải 5
0890
9714
Giải 4
47635
90544
93792
31743
23757
64159
43072
99597
33199
77183
33304
13703
31773
65979
Giải 3
98650
69245
74431
88351
Giải 2
23365
02960
Giải 1
70508
09372
ĐB
66116
16436
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
68
19
48
Giải 7
801
996
805
Giải 6
9261
6502
5427
0898
4109
2688
7079
7631
2592
Giải 5
3861
6458
3953
Giải 4
83233
36237
43376
61289
82871
89566
98965
12011
34717
08237
66765
13879
68528
64895
42782
36469
35994
60579
65797
84347
45676
Giải 3
36884
19814
72433
49435
89001
46308
Giải 2
87499
88459
53656
Giải 1
92292
51321
70816
ĐB
87559
88622
27418
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
05
84
Giải 7
388
889
Giải 6
1359
8613
7820
1162
0875
5540
Giải 5
3614
3107
Giải 4
65305
18655
68033
20902
96636
11002
19125
81889
51829
78155
67130
53268
08855
62728
Giải 3
46600
30842
17492
96615
Giải 2
54038
17874
Giải 1
52538
03476
ĐB
70402
67032
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1