• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:55:42 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
84
29
Giải 7
663
883
Giải 6
1486
6661
9141
9896
5339
0340
Giải 5
3740
3725
Giải 4
69047
36198
88475
76635
87218
99521
96776
17756
75713
19722
00459
84481
04425
85650
Giải 3
85718
32993
53922
46760
Giải 2
38455
04637
Giải 1
06660
09257
ĐB
728562
787483
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
38
65
Giải 7
475
651
Giải 6
7267
0590
5131
5304
3662
7202
Giải 5
9213
9755
Giải 4
39390
94338
68566
60548
96705
62951
32461
96989
10121
32954
09807
79559
58928
47253
Giải 3
50796
37422
66496
95403
Giải 2
28706
49499
Giải 1
13441
03338
ĐB
047180
735861
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
60
45
Giải 7
515
078
Giải 6
3834
4086
1489
9345
3782
5603
Giải 5
5920
6863
Giải 4
98020
05780
03689
99027
21708
64366
66249
58702
04022
75532
79937
70422
49723
21749
Giải 3
14320
53702
02280
14831
Giải 2
97872
35274
Giải 1
10910
48865
ĐB
908882
917229
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
94
14
98
Giải 7
396
633
741
Giải 6
7049
4781
0092
7768
5940
8467
4886
4822
1906
Giải 5
8144
7533
4300
Giải 4
68201
99016
47364
91883
26912
65461
12457
77406
27888
15274
31377
49042
53640
56766
33694
30266
14315
00178
25537
45836
19740
Giải 3
68361
05853
07399
21354
51364
62600
Giải 2
65897
18904
65332
Giải 1
70815
94708
68195
ĐB
300295
678273
127121
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
08
62
Giải 7
779
381
Giải 6
1917
8508
6175
1194
7990
1078
Giải 5
5611
6405
Giải 4
88277
66060
54023
15627
01833
88661
62948
79604
62816
64338
11262
23539
25738
86047
Giải 3
07463
18120
61319
41273
Giải 2
36617
63812
Giải 1
49784
45517
ĐB
708050
661587
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
88
69
19
Giải 7
550
412
542
Giải 6
8268
1626
3087
5528
0282
2361
7887
6081
2856
Giải 5
5924
9026
9177
Giải 4
44871
85184
57935
71711
71079
28446
94716
85165
42622
88993
32808
91389
20763
68734
34732
26519
52303
59094
44684
88103
86056
Giải 3
14524
96796
57676
29653
28086
70065
Giải 2
73652
81323
66627
Giải 1
51800
70679
84807
ĐB
628457
303432
259259
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
23
46
Giải 7
305
275
Giải 6
6095
0425
5484
1444
9926
8699
Giải 5
7119
9411
Giải 4
57340
38885
74426
39981
11308
64974
98932
00089
89945
13973
20143
32378
47217
32763
Giải 3
66574
18771
90966
37968
Giải 2
92781
45360
Giải 1
42035
12236
ĐB
764574
767703
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1