• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 12:17:21 nữa đến xổ số Miền Trung
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
79
37
Giải 7
782
340
Giải 6
5546
5271
5359
5416
3809
9051
Giải 5
2156
9723
Giải 4
54613
78177
81714
42287
68601
14724
24203
13870
42273
15131
93975
80621
76961
22924
Giải 3
25987
35528
21487
80428
Giải 2
71271
52942
Giải 1
15477
83977
ĐB
335796
783429
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
43
17
60
Giải 7
082
410
586
Giải 6
5613
6479
3831
1647
2151
2052
2549
8266
1389
Giải 5
7974
1398
0666
Giải 4
46966
59873
93204
87698
17339
56310
43491
90880
30132
15126
65654
95817
24958
18974
19402
78036
44688
81806
08322
22654
43575
Giải 3
94649
73772
64263
43327
43755
00191
Giải 2
35807
24187
93294
Giải 1
47334
98328
04494
ĐB
244866
256806
150821
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
16
15
Giải 7
714
031
Giải 6
2403
8971
3887
2582
8788
5707
Giải 5
8013
3582
Giải 4
89893
88976
75854
33552
90432
90894
70657
31275
48685
68772
14364
39463
67659
66482
Giải 3
52620
21581
31259
05880
Giải 2
99840
68816
Giải 1
69356
97742
ĐB
753126
151335
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
07
71
60
Giải 7
508
930
591
Giải 6
2446
8666
1307
1181
3334
5194
5031
2618
2129
Giải 5
6546
4965
6929
Giải 4
02853
99550
54667
31748
40170
36006
53196
65254
95141
30686
00606
97060
28974
72402
03827
65479
03260
04774
78782
16434
42998
Giải 3
05118
96159
44196
47021
40351
18766
Giải 2
03493
93671
71710
Giải 1
55617
21443
59533
ĐB
473634
134220
388588
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
77
53
Giải 7
685
313
Giải 6
1051
0996
5708
6072
4317
9065
Giải 5
8372
8763
Giải 4
44452
64682
60160
32721
73986
60109
69274
05347
58613
87017
89064
73410
02209
34192
Giải 3
45944
93619
29797
01505
Giải 2
70247
15969
Giải 1
45652
78254
ĐB
863483
248759
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
18
12
Giải 7
083
041
Giải 6
6565
7233
0875
2063
0692
3741
Giải 5
7784
8378
Giải 4
44934
89700
71996
35896
19861
46274
79739
60144
81840
63012
98656
01157
90589
77203
Giải 3
41009
53551
03020
44586
Giải 2
70962
55220
Giải 1
24648
50244
ĐB
800440
808011
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
00
74
Giải 7
021
008
Giải 6
3339
8123
5572
4019
3193
2435
Giải 5
5434
1818
Giải 4
42389
21822
69465
39804
76436
24711
86952
24530
94344
30992
00739
76150
26573
14321
Giải 3
02692
46261
07573
75862
Giải 2
19483
50175
Giải 1
55782
20389
ĐB
829027
390999
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1