• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 15:49:25 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
87
61
Giải 7
865
309
Giải 6
3614
0460
7478
6924
1464
6579
Giải 5
5682
9911
Giải 4
38462
25101
71837
64020
78415
12210
02686
23820
63721
58724
73979
27251
17170
42931
Giải 3
47355
19911
31621
46572
Giải 2
68214
59734
Giải 1
11261
26743
ĐB
82345
50488
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
29
98
32
Giải 7
465
109
558
Giải 6
3532
9095
1718
1330
9968
2610
3295
8135
0068
Giải 5
6057
0614
0327
Giải 4
35538
21714
86994
54851
39018
28607
08213
18937
43291
18524
25635
05712
95200
98982
01499
11635
94845
25206
68367
96541
49996
Giải 3
23754
09164
63599
32709
06556
66181
Giải 2
23991
57719
02570
Giải 1
60464
90503
47653
ĐB
04264
12581
88938
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
80
77
Giải 7
141
540
Giải 6
4842
2241
4441
5865
7496
8234
Giải 5
1256
4296
Giải 4
71183
99834
20419
83844
21607
10576
84108
14289
88491
03021
04989
29796
65901
78055
Giải 3
20737
36058
04384
51106
Giải 2
74080
91715
Giải 1
71977
72146
ĐB
75140
19346
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
79
61
Giải 7
881
551
Giải 6
3684
6715
8253
8621
1430
7051
Giải 5
1966
9886
Giải 4
75164
89668
93414
09868
08563
19859
05661
08060
22322
30085
67437
80602
67780
41375
Giải 3
11726
40517
89138
32341
Giải 2
60200
91875
Giải 1
44090
55430
ĐB
70238
14201
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
17
21
Giải 7
845
121
Giải 6
7215
2992
5485
2287
2803
3599
Giải 5
6181
4505
Giải 4
36391
28724
24421
18311
16513
12726
35355
82610
98244
79969
55539
46948
41791
66046
Giải 3
96812
15752
58652
00780
Giải 2
86828
27455
Giải 1
29764
86042
ĐB
58612
66259
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
09
94
Giải 7
638
994
Giải 6
8639
8523
9383
8801
1237
7528
Giải 5
0464
1700
Giải 4
33974
54011
85975
28612
72911
19929
17034
06806
83947
61103
82593
51600
45942
99716
Giải 3
60129
93949
96276
22610
Giải 2
27420
70858
Giải 1
98689
74614
ĐB
12125
32052
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
26
91
90
Giải 7
032
449
699
Giải 6
5819
1971
6731
1991
4146
1459
5827
9362
5349
Giải 5
2266
9598
3385
Giải 4
45247
63469
69996
76345
43947
31572
15817
08820
67117
82309
81380
71281
24099
71285
19837
83653
90997
57722
86200
19723
17372
Giải 3
14823
68233
79231
79265
71116
15075
Giải 2
17771
68647
13429
Giải 1
62828
71995
15252
ĐB
88758
67482
82684
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1