• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
16
97
Giải 7
976
061
Giải 6
7325
8988
9797
6133
3541
2305
Giải 5
9637
5254
Giải 4
24266
24062
44336
63173
28300
43975
80718
17697
78544
24672
02265
97570
57315
52604
Giải 3
29057
01488
90975
13643
Giải 2
24868
19179
Giải 1
61505
93527
ĐB
630334
187393
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
91
79
Giải 7
299
867
Giải 6
3492
0832
4050
3974
8443
7508
Giải 5
1994
2128
Giải 4
36437
75660
28435
63919
75678
89783
47595
07652
10768
07972
61276
94539
73255
21286
Giải 3
49565
11651
14743
28242
Giải 2
24637
47341
Giải 1
99827
43129
ĐB
123114
834562
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
25
82
Giải 7
438
857
Giải 6
3882
7501
3761
3046
4694
4488
Giải 5
0929
7532
Giải 4
99581
84546
15051
34335
06594
89049
01836
47637
32957
39785
27892
35833
38476
38322
Giải 3
96308
38017
87349
64602
Giải 2
54514
94636
Giải 1
54237
92243
ĐB
300151
757921
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
90
24
82
Giải 7
926
423
641
Giải 6
3128
8631
1804
6069
2691
0141
2958
7856
3255
Giải 5
6508
5494
3479
Giải 4
21451
99230
05980
36265
93141
29292
71885
03863
45868
78130
71503
58480
40615
61968
62470
57336
50284
36806
42522
55157
63241
Giải 3
35710
90194
33776
22043
92700
79254
Giải 2
34357
85658
91425
Giải 1
18866
73268
91447
ĐB
076003
318348
944239
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
41
38
Giải 7
658
285
Giải 6
3874
2324
9058
9255
4165
3213
Giải 5
0217
3884
Giải 4
17707
71515
70905
11412
59424
56430
94675
28090
98116
51696
49168
02182
66028
36987
Giải 3
61050
59808
77585
47785
Giải 2
38385
43951
Giải 1
86814
33540
ĐB
600795
979806
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
90
52
84
Giải 7
726
359
418
Giải 6
2076
2268
0449
3322
5000
3249
3195
9328
7990
Giải 5
7177
4220
9813
Giải 4
33798
92790
37614
39999
69631
92239
56064
79253
45071
45564
77536
91002
57364
74927
58852
24769
61410
23449
35321
65070
70674
Giải 3
71290
74264
11748
72248
20419
44471
Giải 2
45036
98967
39147
Giải 1
21659
96261
28550
ĐB
584509
591251
183892
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
71
27
Giải 7
137
839
Giải 6
5376
5008
9062
5809
8613
7606
Giải 5
9406
9515
Giải 4
63279
38256
31619
65515
28184
94028
05254
89278
92667
92195
27272
87292
05607
10463
Giải 3
35670
38293
96999
92071
Giải 2
85689
95451
Giải 1
89827
68748
ĐB
763086
188728
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1