• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 04:49:30 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
38
08
Giải 7
128
588
Giải 6
5299
7967
3460
5731
2655
6812
Giải 5
7602
8484
Giải 4
96815
90433
49122
05168
09791
31840
38494
80048
86695
13814
97352
47778
21958
05047
Giải 3
81595
20396
00839
29998
Giải 2
02514
72783
Giải 1
53718
12534
ĐB
059975
727792
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
30
09
Giải 7
124
507
Giải 6
5212
0455
0293
5546
8611
4352
Giải 5
1474
9006
Giải 4
26932
11733
34288
81291
63085
13960
63123
19336
33154
71674
97158
70921
99993
28711
Giải 3
41115
40694
00356
33107
Giải 2
65187
16807
Giải 1
21395
88354
ĐB
475510
770649
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
95
15
36
Giải 7
783
534
167
Giải 6
0376
6908
5881
4896
8095
2582
0336
8961
3147
Giải 5
2002
2000
3042
Giải 4
25188
26401
33312
83195
80030
44268
77066
14395
09395
85862
12841
35198
72402
35074
68990
48058
50173
37934
70694
57232
90893
Giải 3
97635
64814
91762
04309
19661
37511
Giải 2
73426
42392
95160
Giải 1
63046
02427
89156
ĐB
598547
729983
874838
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
24
23
Giải 7
129
254
Giải 6
4160
0283
1699
6289
2843
4555
Giải 5
4057
6357
Giải 4
96924
64641
69190
78936
96308
25042
83560
60403
76008
11899
80432
67994
61936
04073
Giải 3
83917
37407
35280
22201
Giải 2
70789
30445
Giải 1
75291
97676
ĐB
879244
027190
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
40
95
51
Giải 7
175
515
946
Giải 6
5246
6993
0369
6375
9741
7273
6149
3713
3991
Giải 5
5419
3279
7134
Giải 4
11991
11015
97340
44158
54300
30898
04578
27395
76956
66106
79344
79067
71384
89135
94993
45354
71366
73476
69183
23384
57575
Giải 3
73150
78017
19497
33068
32083
75939
Giải 2
76722
81496
73848
Giải 1
19414
77293
15628
ĐB
852936
304667
491222
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
83
25
Giải 7
581
595
Giải 6
6759
6190
8067
6897
5821
2394
Giải 5
7711
7040
Giải 4
07510
77150
10083
15894
33732
20387
52528
90116
57043
07571
26336
89931
66734
81028
Giải 3
82978
92942
80478
69729
Giải 2
03687
06659
Giải 1
75404
24989
ĐB
089370
134757
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
51
15
Giải 7
293
003
Giải 6
5953
7894
4345
4267
9862
7207
Giải 5
0973
0382
Giải 4
30875
74946
28433
11526
65759
45533
81583
43492
21403
75851
47954
48581
11605
01403
Giải 3
27217
59594
70424
25262
Giải 2
89278
44540
Giải 1
11490
85470
ĐB
883035
352432
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1