• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
15
39
Giải 7
697
332
Giải 6
1449
5661
1047
0692
5812
4434
Giải 5
7802
1880
Giải 4
25265
64133
81898
45733
92775
64975
62266
99676
71053
96551
23374
84865
10466
33649
Giải 3
60933
88158
15346
50974
Giải 2
66794
44708
Giải 1
21247
47320
ĐB
07437
44977
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
32
65
Giải 7
017
884
Giải 6
5724
1873
1293
5648
8657
6409
Giải 5
9817
2031
Giải 4
11650
69766
69932
24283
09981
15443
22014
53514
98213
49072
01273
35177
71343
58025
Giải 3
19497
66870
30425
04404
Giải 2
43412
51370
Giải 1
17132
13868
ĐB
31826
34469
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
98
63
Giải 7
380
288
Giải 6
7299
8750
7751
1059
2637
9641
Giải 5
1988
8344
Giải 4
95393
00475
30307
88141
85327
08303
79501
47468
65475
91539
74470
24108
22138
99790
Giải 3
27142
14322
01573
26832
Giải 2
37801
76776
Giải 1
12931
27712
ĐB
28501
38806
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
43
95
Giải 7
016
910
Giải 6
6646
7337
4974
6720
3440
9803
Giải 5
3382
2021
Giải 4
93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071
62934
43911
80156
34293
24343
21341
08481
Giải 3
91936
24996
76835
76944
Giải 2
88046
44440
Giải 1
11426
84509
ĐB
45307
84837
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
86
80
62
Giải 7
704
850
860
Giải 6
4313
0090
8902
4951
5917
5051
5984
6860
5962
Giải 5
4505
2830
9399
Giải 4
39089
32103
59898
64573
32000
84238
13862
83305
06088
41230
11555
88151
32283
30609
98526
67233
30797
81676
05015
59326
51115
Giải 3
46957
66319
54512
65634
52605
69390
Giải 2
14879
66035
44575
Giải 1
44442
52408
54106
ĐB
65415
73447
10420
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
72
99
Giải 7
617
969
Giải 6
6570
9641
2872
2191
2286
4249
Giải 5
8209
0923
Giải 4
86689
52783
55369
38073
17391
68818
02568
81226
84539
80762
37536
09144
82853
93105
Giải 3
41523
26095
07164
34898
Giải 2
13656
40881
Giải 1
37785
84884
ĐB
08972
61429
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
03
30
27
Giải 7
504
886
073
Giải 6
9041
5608
0966
9317
4486
2718
9054
1790
1872
Giải 5
5402
8103
0000
Giải 4
82040
77682
15346
35737
06975
87151
51088
59983
91377
33279
70497
69239
08866
78929
85520
72009
71916
79991
49742
48785
75208
Giải 3
20809
03046
42344
88046
24691
05162
Giải 2
06224
64681
06396
Giải 1
94973
97305
25535
ĐB
85320
94278
61595
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1