• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 06:28:40 nữa đến xổ số Miền Trung
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
17
12
Giải 7
295
945
Giải 6
7169
2541
0563
1855
0566
2482
Giải 5
9433
2712
Giải 4
44451
80538
16424
49754
00463
38249
83346
97931
63187
51286
81773
68261
72622
43571
Giải 3
73389
62174
22094
00493
Giải 2
51378
97006
Giải 1
63684
61509
ĐB
20029
97291
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
81
89
Giải 7
661
887
Giải 6
2770
0962
6243
6555
6927
9166
Giải 5
4630
0652
Giải 4
91927
49702
56134
24551
36172
88017
64998
49747
06813
09562
71613
06438
93739
99893
Giải 3
16966
99286
39109
98249
Giải 2
10828
23681
Giải 1
81334
11122
ĐB
30529
41640
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
23
09
Giải 7
661
781
Giải 6
0723
3910
0076
7308
3226
7996
Giải 5
0890
9714
Giải 4
47635
90544
93792
31743
23757
64159
43072
99597
33199
77183
33304
13703
31773
65979
Giải 3
98650
69245
74431
88351
Giải 2
23365
02960
Giải 1
70508
09372
ĐB
66116
16436
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
68
19
48
Giải 7
801
996
805
Giải 6
9261
6502
5427
0898
4109
2688
7079
7631
2592
Giải 5
3861
6458
3953
Giải 4
83233
36237
43376
61289
82871
89566
98965
12011
34717
08237
66765
13879
68528
64895
42782
36469
35994
60579
65797
84347
45676
Giải 3
36884
19814
72433
49435
89001
46308
Giải 2
87499
88459
53656
Giải 1
92292
51321
70816
ĐB
87559
88622
27418
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
05
84
Giải 7
388
889
Giải 6
1359
8613
7820
1162
0875
5540
Giải 5
3614
3107
Giải 4
65305
18655
68033
20902
96636
11002
19125
81889
51829
78155
67130
53268
08855
62728
Giải 3
46600
30842
17492
96615
Giải 2
54038
17874
Giải 1
52538
03476
ĐB
70402
67032
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
14
16
86
Giải 7
338
091
523
Giải 6
5200
2270
9215
3124
2899
1122
2191
8274
0474
Giải 5
4971
0231
2605
Giải 4
36961
32202
02699
10136
28466
42469
79507
44023
89768
35670
38458
65025
31229
02611
63510
41345
02205
69376
96107
78455
74242
Giải 3
24568
02684
80642
32208
83859
54911
Giải 2
66064
58938
49436
Giải 1
70417
77737
40493
ĐB
35459
73230
03646
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
41
57
Giải 7
752
343
Giải 6
6156
2674
9929
9497
0554
7531
Giải 5
7923
4026
Giải 4
03875
38299
39812
14559
95685
75879
93053
52120
08358
32977
21104
65461
08221
27810
Giải 3
32272
53719
78039
69368
Giải 2
36461
78011
Giải 1
15018
58327
ĐB
98549
91310
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1