• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 01:04:54 nữa đến xổ số Miền Trung
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
60
45
Giải 7
515
078
Giải 6
3834
4086
1489
9345
3782
5603
Giải 5
5920
6863
Giải 4
98020
05780
03689
99027
21708
64366
66249
58702
04022
75532
79937
70422
49723
21749
Giải 3
14320
53702
02280
14831
Giải 2
97872
35274
Giải 1
10910
48865
ĐB
908882
917229
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
94
14
98
Giải 7
396
633
741
Giải 6
7049
4781
0092
7768
5940
8467
4886
4822
1906
Giải 5
8144
7533
4300
Giải 4
68201
99016
47364
91883
26912
65461
12457
77406
27888
15274
31377
49042
53640
56766
33694
30266
14315
00178
25537
45836
19740
Giải 3
68361
05853
07399
21354
51364
62600
Giải 2
65897
18904
65332
Giải 1
70815
94708
68195
ĐB
300295
678273
127121
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
08
62
Giải 7
779
381
Giải 6
1917
8508
6175
1194
7990
1078
Giải 5
5611
6405
Giải 4
88277
66060
54023
15627
01833
88661
62948
79604
62816
64338
11262
23539
25738
86047
Giải 3
07463
18120
61319
41273
Giải 2
36617
63812
Giải 1
49784
45517
ĐB
708050
661587
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
88
69
19
Giải 7
550
412
542
Giải 6
8268
1626
3087
5528
0282
2361
7887
6081
2856
Giải 5
5924
9026
9177
Giải 4
44871
85184
57935
71711
71079
28446
94716
85165
42622
88993
32808
91389
20763
68734
34732
26519
52303
59094
44684
88103
86056
Giải 3
14524
96796
57676
29653
28086
70065
Giải 2
73652
81323
66627
Giải 1
51800
70679
84807
ĐB
628457
303432
259259
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
23
46
Giải 7
305
275
Giải 6
6095
0425
5484
1444
9926
8699
Giải 5
7119
9411
Giải 4
57340
38885
74426
39981
11308
64974
98932
00089
89945
13973
20143
32378
47217
32763
Giải 3
66574
18771
90966
37968
Giải 2
92781
45360
Giải 1
42035
12236
ĐB
764574
767703
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
60
99
Giải 7
669
726
Giải 6
0210
4012
1074
5595
8983
5013
Giải 5
7405
0026
Giải 4
65879
34485
72722
40006
44285
49011
27215
82264
40140
60789
95085
62173
96675
93982
Giải 3
81530
85520
31589
95634
Giải 2
64408
31165
Giải 1
96409
46119
ĐB
617562
768114
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
24
72
Giải 7
602
214
Giải 6
6368
9040
1316
6046
7120
0018
Giải 5
5232
8922
Giải 4
07715
28996
32125
78272
86883
31365
61755
50728
06661
59185
48676
04864
19944
25445
Giải 3
06200
66783
24478
58986
Giải 2
32901
93778
Giải 1
69403
92652
ĐB
459615
670509
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1