• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:43:02 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
81
89
Giải 7
661
887
Giải 6
2770
0962
6243
6555
6927
9166
Giải 5
4630
0652
Giải 4
91927
49702
56134
24551
36172
88017
64998
49747
06813
09562
71613
06438
93739
99893
Giải 3
16966
99286
39109
98249
Giải 2
10828
23681
Giải 1
81334
11122
ĐB
30529
41640
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
23
09
Giải 7
661
781
Giải 6
0723
3910
0076
7308
3226
7996
Giải 5
0890
9714
Giải 4
47635
90544
93792
31743
23757
64159
43072
99597
33199
77183
33304
13703
31773
65979
Giải 3
98650
69245
74431
88351
Giải 2
23365
02960
Giải 1
70508
09372
ĐB
66116
16436
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
68
19
48
Giải 7
801
996
805
Giải 6
9261
6502
5427
0898
4109
2688
7079
7631
2592
Giải 5
3861
6458
3953
Giải 4
83233
36237
43376
61289
82871
89566
98965
12011
34717
08237
66765
13879
68528
64895
42782
36469
35994
60579
65797
84347
45676
Giải 3
36884
19814
72433
49435
89001
46308
Giải 2
87499
88459
53656
Giải 1
92292
51321
70816
ĐB
87559
88622
27418
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
05
84
Giải 7
388
889
Giải 6
1359
8613
7820
1162
0875
5540
Giải 5
3614
3107
Giải 4
65305
18655
68033
20902
96636
11002
19125
81889
51829
78155
67130
53268
08855
62728
Giải 3
46600
30842
17492
96615
Giải 2
54038
17874
Giải 1
52538
03476
ĐB
70402
67032
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
14
16
86
Giải 7
338
091
523
Giải 6
5200
2270
9215
3124
2899
1122
2191
8274
0474
Giải 5
4971
0231
2605
Giải 4
36961
32202
02699
10136
28466
42469
79507
44023
89768
35670
38458
65025
31229
02611
63510
41345
02205
69376
96107
78455
74242
Giải 3
24568
02684
80642
32208
83859
54911
Giải 2
66064
58938
49436
Giải 1
70417
77737
40493
ĐB
35459
73230
03646
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
41
57
Giải 7
752
343
Giải 6
6156
2674
9929
9497
0554
7531
Giải 5
7923
4026
Giải 4
03875
38299
39812
14559
95685
75879
93053
52120
08358
32977
21104
65461
08221
27810
Giải 3
32272
53719
78039
69368
Giải 2
36461
78011
Giải 1
15018
58327
ĐB
98549
91310
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
47
31
Giải 7
350
762
Giải 6
7348
7326
6427
6132
0805
5391
Giải 5
2280
2418
Giải 4
62270
20419
89801
07201
44967
80798
59798
18442
80238
58366
80964
05154
69486
42292
Giải 3
34975
55040
92525
31697
Giải 2
12853
64042
Giải 1
02647
04687
ĐB
68745
32556
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1