• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 09:42:33 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
19
82
Giải 7
368
682
Giải 6
0021
8130
0803
3816
6510
0607
Giải 5
5607
0365
Giải 4
63210
90259
05182
04218
27678
90106
43864
39904
35155
95206
88390
27426
94090
10106
Giải 3
80127
93294
10923
74257
Giải 2
38360
70133
Giải 1
49320
66413
ĐB
05345
35081
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
78
70
34
Giải 7
073
567
179
Giải 6
8917
7801
7741
1377
1935
7739
8312
2820
0427
Giải 5
2140
6376
4347
Giải 4
57261
64604
24468
22157
51135
10360
83955
32613
85794
22464
01172
88656
52714
09776
36427
07301
60484
81140
04123
01329
60542
Giải 3
83331
04320
37724
79485
56940
37654
Giải 2
33186
25066
53842
Giải 1
04140
00460
56693
ĐB
11891
43825
74605
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
28
15
Giải 7
408
838
Giải 6
4500
7580
0763
6630
4808
0668
Giải 5
9641
4069
Giải 4
57064
62014
08154
30365
49921
18239
51015
00918
54126
29146
79987
04578
25108
21745
Giải 3
97408
80817
12142
84524
Giải 2
86283
52647
Giải 1
90752
03054
ĐB
89426
77922
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
12
30
Giải 7
926
450
Giải 6
8110
1647
4696
3587
0517
9494
Giải 5
9729
1864
Giải 4
94038
28556
60070
51699
29354
36976
02480
23002
94244
98855
15616
14706
45538
85560
Giải 3
06249
89598
68338
24592
Giải 2
83698
91855
Giải 1
64666
64107
ĐB
84176
70399
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
97
77
Giải 7
913
661
Giải 6
6693
9320
0490
7257
0998
0092
Giải 5
8627
6787
Giải 4
53252
79196
27039
85557
15240
09655
18233
85457
58977
32329
78927
80881
11540
15563
Giải 3
97680
55253
97131
39235
Giải 2
18168
65489
Giải 1
04965
90763
ĐB
43695
94534
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
66
87
Giải 7
054
354
Giải 6
5888
6422
9516
2701
8586
2186
Giải 5
8056
6480
Giải 4
70673
13106
45953
97250
45451
33431
47369
94391
68838
54969
39789
94132
89710
00326
Giải 3
82147
95264
75476
60961
Giải 2
08222
45540
Giải 1
90182
72524
ĐB
96416
74659
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
94
28
14
Giải 7
252
582
964
Giải 6
0910
9921
7291
7753
4418
4753
2601
6364
2014
Giải 5
0114
3690
9936
Giải 4
04072
40443
88852
85709
91375
61317
14001
16926
24988
36240
09310
63059
21192
30515
20247
68974
74304
73574
68301
24415
85717
Giải 3
04879
20036
31543
00008
68747
56700
Giải 2
56532
11402
22239
Giải 1
95226
28681
60374
ĐB
17028
12457
53035
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1