• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 01:10:09 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
86
62
Giải 7
171
491
Giải 6
0214
7343
6449
8175
6861
4723
Giải 5
2351
6182
Giải 4
99133
74738
45372
99967
38910
85849
56525
67653
53590
59156
80475
31445
22946
63661
Giải 3
28964
00871
94611
28478
Giải 2
94390
14252
Giải 1
34686
13392
ĐB
99134
13268
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
49
67
Giải 7
247
709
Giải 6
5882
9558
5336
5579
7756
5616
Giải 5
1552
3955
Giải 4
06896
78664
59225
10566
29697
05740
30122
22697
55182
71152
73785
00471
29922
78003
Giải 3
45191
91951
62648
10959
Giải 2
86464
72896
Giải 1
82411
57017
ĐB
19880
11920
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
70
01
Giải 7
162
213
Giải 6
7251
2144
1687
1572
6316
9372
Giải 5
9603
1879
Giải 4
52132
33127
46826
01379
39951
75338
56859
30512
78759
73713
13208
13317
99071
53494
Giải 3
50594
41647
27561
97364
Giải 2
60914
15161
Giải 1
58179
64526
ĐB
51265
81227
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
54
78
Giải 7
741
338
Giải 6
4392
6590
9634
7065
2379
9401
Giải 5
8516
9282
Giải 4
50934
72005
48346
40967
00042
04193
28210
72720
19538
94792
72982
83420
25016
19328
Giải 3
84362
28995
40941
23063
Giải 2
71747
06536
Giải 1
02914
14061
ĐB
87343
42706
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
53
49
35
Giải 7
186
752
897
Giải 6
3822
1041
2263
5915
3444
8306
2093
7308
2782
Giải 5
7596
1825
6761
Giải 4
90781
89110
88752
18781
15730
87673
87197
52319
89877
39476
65123
68014
37248
38470
31691
81444
90740
00793
20648
16853
16471
Giải 3
68591
27351
92880
43543
61622
53214
Giải 2
61983
13622
33126
Giải 1
18796
43070
58552
ĐB
15173
32328
86306
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
65
85
Giải 7
283
665
Giải 6
5434
5471
8041
6643
3222
7477
Giải 5
2374
9803
Giải 4
57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000
32530
74210
80280
33594
52535
93051
68017
Giải 3
30317
19739
65338
98856
Giải 2
96990
29767
Giải 1
00872
42296
ĐB
47716
91757
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
27
22
82
Giải 7
988
155
410
Giải 6
8929
1686
1291
3804
2736
3448
2836
6770
6083
Giải 5
8113
6972
9865
Giải 4
38187
42260
91243
35724
88388
48899
07842
61917
77296
90993
61993
51747
31462
66451
70443
98758
48555
19785
77379
13987
36319
Giải 3
97981
20342
41120
75481
43132
96025
Giải 2
83713
68158
79614
Giải 1
94259
05675
14551
ĐB
63126
06179
72050
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1