• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 04:49:17 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
28
15
Giải 7
408
838
Giải 6
4500
7580
0763
6630
4808
0668
Giải 5
9641
4069
Giải 4
57064
62014
08154
30365
49921
18239
51015
00918
54126
29146
79987
04578
25108
21745
Giải 3
97408
80817
12142
84524
Giải 2
86283
52647
Giải 1
90752
03054
ĐB
89426
77922
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
12
30
Giải 7
926
450
Giải 6
8110
1647
4696
3587
0517
9494
Giải 5
9729
1864
Giải 4
94038
28556
60070
51699
29354
36976
02480
23002
94244
98855
15616
14706
45538
85560
Giải 3
06249
89598
68338
24592
Giải 2
83698
91855
Giải 1
64666
64107
ĐB
84176
70399
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
97
77
Giải 7
913
661
Giải 6
6693
9320
0490
7257
0998
0092
Giải 5
8627
6787
Giải 4
53252
79196
27039
85557
15240
09655
18233
85457
58977
32329
78927
80881
11540
15563
Giải 3
97680
55253
97131
39235
Giải 2
18168
65489
Giải 1
04965
90763
ĐB
43695
94534
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
66
87
Giải 7
054
354
Giải 6
5888
6422
9516
2701
8586
2186
Giải 5
8056
6480
Giải 4
70673
13106
45953
97250
45451
33431
47369
94391
68838
54969
39789
94132
89710
00326
Giải 3
82147
95264
75476
60961
Giải 2
08222
45540
Giải 1
90182
72524
ĐB
96416
74659
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
94
28
14
Giải 7
252
582
964
Giải 6
0910
9921
7291
7753
4418
4753
2601
6364
2014
Giải 5
0114
3690
9936
Giải 4
04072
40443
88852
85709
91375
61317
14001
16926
24988
36240
09310
63059
21192
30515
20247
68974
74304
73574
68301
24415
85717
Giải 3
04879
20036
31543
00008
68747
56700
Giải 2
56532
11402
22239
Giải 1
95226
28681
60374
ĐB
17028
12457
53035
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
70
66
Giải 7
522
913
Giải 6
1999
4532
9600
0212
9496
6348
Giải 5
0585
2869
Giải 4
06543
70785
82339
29983
35960
96950
07666
56458
46615
79424
21822
78133
51541
28335
Giải 3
14368
80827
85596
76545
Giải 2
87039
33739
Giải 1
57419
84136
ĐB
98518
07301
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
49
65
45
Giải 7
880
675
105
Giải 6
8953
0116
9210
3571
6787
2580
7088
9547
2300
Giải 5
8833
0120
8533
Giải 4
94259
81516
76195
78104
76301
53562
85927
38758
08926
45077
30640
92048
12381
31488
74491
37274
94417
19838
93401
10528
84125
Giải 3
70106
99873
06471
36723
06849
61348
Giải 2
41781
68386
90907
Giải 1
26184
80648
64424
ĐB
02178
43099
17878
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1