• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 00:50:57 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
41
38
Giải 7
658
285
Giải 6
3874
2324
9058
9255
4165
3213
Giải 5
0217
3884
Giải 4
17707
71515
70905
11412
59424
56430
94675
28090
98116
51696
49168
02182
66028
36987
Giải 3
61050
59808
77585
47785
Giải 2
38385
43951
Giải 1
86814
33540
ĐB
600795
979806
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
90
52
84
Giải 7
726
359
418
Giải 6
2076
2268
0449
3322
5000
3249
3195
9328
7990
Giải 5
7177
4220
9813
Giải 4
33798
92790
37614
39999
69631
92239
56064
79253
45071
45564
77536
91002
57364
74927
58852
24769
61410
23449
35321
65070
70674
Giải 3
71290
74264
11748
72248
20419
44471
Giải 2
45036
98967
39147
Giải 1
21659
96261
28550
ĐB
584509
591251
183892
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
71
27
Giải 7
137
839
Giải 6
5376
5008
9062
5809
8613
7606
Giải 5
9406
9515
Giải 4
63279
38256
31619
65515
28184
94028
05254
89278
92667
92195
27272
87292
05607
10463
Giải 3
35670
38293
96999
92071
Giải 2
85689
95451
Giải 1
89827
68748
ĐB
763086
188728
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
01
16
Giải 7
242
383
Giải 6
3307
6206
9713
4497
7601
7155
Giải 5
5010
4286
Giải 4
66319
82236
74414
17518
11198
24705
44554
88226
54473
22734
70321
47254
18232
49379
Giải 3
25988
15825
63421
54706
Giải 2
74981
69675
Giải 1
98764
28985
ĐB
660800
375202
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
83
12
Giải 7
172
806
Giải 6
7325
6177
4109
0782
7169
2147
Giải 5
8315
0275
Giải 4
54398
44592
63896
42554
87181
91179
30834
59534
28956
22804
73840
86825
77737
10312
Giải 3
45035
25144
18328
36248
Giải 2
45760
31325
Giải 1
57099
87707
ĐB
960865
551269
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
91
30
Giải 7
741
164
Giải 6
5891
2989
4353
3852
4340
8508
Giải 5
6583
0188
Giải 4
51170
92058
44500
71975
91041
19661
52547
79858
04674
23776
00539
01926
61472
25393
Giải 3
34817
36725
75277
86265
Giải 2
83530
33345
Giải 1
14791
87178
ĐB
210889
807161
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
37
05
34
Giải 7
180
375
489
Giải 6
1046
5085
6803
0769
1730
6911
7974
8962
7837
Giải 5
3873
6840
4887
Giải 4
80261
75366
09518
27304
70522
97466
92742
68857
11773
30084
04703
70408
05126
08547
39912
51605
67588
03214
54332
27375
45427
Giải 3
94960
98857
92879
83370
36902
04787
Giải 2
47530
47323
91444
Giải 1
50105
59640
32395
ĐB
865402
173803
887419
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1