• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 03:09:10 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
54
78
Giải 7
741
338
Giải 6
4392
6590
9634
7065
2379
9401
Giải 5
8516
9282
Giải 4
50934
72005
48346
40967
00042
04193
28210
72720
19538
94792
72982
83420
25016
19328
Giải 3
84362
28995
40941
23063
Giải 2
71747
06536
Giải 1
02914
14061
ĐB
87343
42706
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
53
49
35
Giải 7
186
752
897
Giải 6
3822
1041
2263
5915
3444
8306
2093
7308
2782
Giải 5
7596
1825
6761
Giải 4
90781
89110
88752
18781
15730
87673
87197
52319
89877
39476
65123
68014
37248
38470
31691
81444
90740
00793
20648
16853
16471
Giải 3
68591
27351
92880
43543
61622
53214
Giải 2
61983
13622
33126
Giải 1
18796
43070
58552
ĐB
15173
32328
86306
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
65
85
Giải 7
283
665
Giải 6
5434
5471
8041
6643
3222
7477
Giải 5
2374
9803
Giải 4
57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000
32530
74210
80280
33594
52535
93051
68017
Giải 3
30317
19739
65338
98856
Giải 2
96990
29767
Giải 1
00872
42296
ĐB
47716
91757
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
27
22
82
Giải 7
988
155
410
Giải 6
8929
1686
1291
3804
2736
3448
2836
6770
6083
Giải 5
8113
6972
9865
Giải 4
38187
42260
91243
35724
88388
48899
07842
61917
77296
90993
61993
51747
31462
66451
70443
98758
48555
19785
77379
13987
36319
Giải 3
97981
20342
41120
75481
43132
96025
Giải 2
83713
68158
79614
Giải 1
94259
05675
14551
ĐB
63126
06179
72050
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
36
55
Giải 7
485
797
Giải 6
1850
2557
3904
1921
5979
0952
Giải 5
2375
8798
Giải 4
99705
35657
05051
68652
64836
68183
10187
09645
35614
05412
46664
69184
74577
20584
Giải 3
43144
78095
96708
39087
Giải 2
58088
66190
Giải 1
07718
59066
ĐB
29984
08537
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
35
97
Giải 7
024
677
Giải 6
8972
9608
3072
2995
0617
9455
Giải 5
8943
7312
Giải 4
02214
67735
83226
73362
94377
77237
11937
13718
62264
63190
55868
31146
18090
87569
Giải 3
10856
59242
00018
59008
Giải 2
45341
04109
Giải 1
70641
42021
ĐB
34814
40564
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
21
42
Giải 7
008
754
Giải 6
4000
7517
9932
5927
8644
5727
Giải 5
1261
2042
Giải 4
56903
49122
55136
95445
34471
40509
88760
53363
85585
49617
58907
83416
91051
21203
Giải 3
05176
95653
26678
61575
Giải 2
32413
30261
Giải 1
61320
40166
ĐB
25668
86308
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1