• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 14:58:48 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
07
41
86
Giải 7
215
967
031
Giải 6
5500
8034
8733
4313
4715
6952
1010
2157
2084
Giải 5
9786
1809
3103
Giải 4
05782
27029
04492
69508
13357
27207
01318
81304
40217
92223
34502
10311
38739
52453
43636
25368
41230
02550
89146
07061
84492
Giải 3
32380
97358
04708
10319
26088
34312
Giải 2
73215
04326
96416
Giải 1
93504
90142
48072
ĐB
07163
56778
83698
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
98
21
Giải 7
920
059
Giải 6
8995
6238
7501
9901
2990
9180
Giải 5
7618
5414
Giải 4
97522
06611
12617
66822
50157
02157
59249
35407
17993
93093
25603
81892
62527
27466
Giải 3
60034
80670
83358
18848
Giải 2
26487
86705
Giải 1
20510
76105
ĐB
53246
68281
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
47
88
55
Giải 7
526
654
018
Giải 6
0563
0453
0016
7816
0639
5120
3387
3803
3086
Giải 5
8168
1801
2214
Giải 4
19964
07400
59071
31678
23276
01228
66270
82576
73931
26914
61290
46698
47356
80364
94129
70876
83434
84142
61901
21157
06329
Giải 3
04868
30328
95883
45182
92083
70020
Giải 2
79637
24719
88274
Giải 1
10359
11413
98123
ĐB
26265
20853
63993
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
27
18
Giải 7
184
768
Giải 6
2824
4002
4546
7294
3902
4024
Giải 5
7311
8989
Giải 4
62774
39584
62839
62521
72870
42212
30076
07393
42498
47794
28676
95239
14496
93303
Giải 3
95660
44937
45992
42840
Giải 2
27097
00657
Giải 1
86152
12408
ĐB
44679
37090
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
49
40
Giải 7
803
388
Giải 6
7708
8350
5249
8798
5079
7295
Giải 5
3028
0898
Giải 4
42401
34805
86130
00184
07535
67376
32759
62502
59704
68332
59547
94874
70759
78001
Giải 3
64231
02153
85621
67085
Giải 2
29113
11087
Giải 1
66178
60961
ĐB
55287
52450
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
01
71
Giải 7
352
811
Giải 6
8404
5251
8343
7275
1793
9609
Giải 5
9866
1160
Giải 4
25785
75962
25973
69534
03152
58861
86676
51963
58251
28541
88442
70911
68098
87149
Giải 3
69825
64637
29347
86262
Giải 2
44530
83622
Giải 1
76191
01067
ĐB
15857
41309
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
30
39
Giải 7
653
778
Giải 6
7487
1189
1725
6870
2085
1422
Giải 5
1946
7554
Giải 4
34540
08998
47585
98836
33046
85385
17073
51577
34346
50798
54805
87661
29832
80646
Giải 3
78921
71448
51842
04024
Giải 2
07267
63674
Giải 1
34692
64645
ĐB
157553
132883
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1