• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:41:21 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
60
99
Giải 7
669
726
Giải 6
0210
4012
1074
5595
8983
5013
Giải 5
7405
0026
Giải 4
65879
34485
72722
40006
44285
49011
27215
82264
40140
60789
95085
62173
96675
93982
Giải 3
81530
85520
31589
95634
Giải 2
64408
31165
Giải 1
96409
46119
ĐB
617562
768114
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
24
72
Giải 7
602
214
Giải 6
6368
9040
1316
6046
7120
0018
Giải 5
5232
8922
Giải 4
07715
28996
32125
78272
86883
31365
61755
50728
06661
59185
48676
04864
19944
25445
Giải 3
06200
66783
24478
58986
Giải 2
32901
93778
Giải 1
69403
92652
ĐB
459615
670509
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
62
31
Giải 7
250
464
Giải 6
7588
7758
5855
6694
1789
5010
Giải 5
6523
6357
Giải 4
38351
87452
77376
33271
11399
20981
88886
34934
50196
96313
32240
88914
46464
15640
Giải 3
72309
84257
03966
99755
Giải 2
85937
28377
Giải 1
21684
95243
ĐB
696650
623870
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
33
05
21
Giải 7
578
634
932
Giải 6
4937
2930
8129
0982
1424
0846
0105
8657
3447
Giải 5
1310
3735
7075
Giải 4
83632
48770
53765
12979
65759
42054
60811
72130
48241
42564
83256
13993
87670
87149
35942
04165
92514
51407
88133
76809
61294
Giải 3
23566
39724
48747
90726
90574
01129
Giải 2
48953
38537
51731
Giải 1
84385
46528
17707
ĐB
094595
312184
516525
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
84
14
Giải 7
009
064
Giải 6
4152
6638
6017
8328
5187
7067
Giải 5
3157
9845
Giải 4
74763
28322
06064
42563
76426
72910
12340
83361
18447
15173
94226
75827
37805
07897
Giải 3
58558
88582
04669
07652
Giải 2
52959
90102
Giải 1
76331
80997
ĐB
920589
454474
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
00
43
35
Giải 7
403
688
522
Giải 6
7229
4919
1369
2526
0064
2544
2929
8127
5876
Giải 5
2599
2729
0159
Giải 4
85149
85319
26850
36121
12226
88325
80157
64745
76920
42101
56156
81143
17438
25692
34248
75826
88276
95195
85082
15623
24070
Giải 3
72583
16773
43822
03114
54245
85103
Giải 2
52925
12928
64747
Giải 1
58643
48134
58665
ĐB
484477
466288
756419
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
39
20
Giải 7
035
422
Giải 6
5432
0344
7848
3519
0019
4207
Giải 5
6660
5226
Giải 4
95801
39530
02120
97653
40004
03928
72757
34512
86068
56197
08110
52317
40131
40082
Giải 3
72019
78346
57245
29196
Giải 2
63986
24575
Giải 1
80002
17223
ĐB
157777
922218
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1