• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:29:07 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
21
56
Giải 7
206
015
Giải 6
6137
4577
9817
2752
0163
9694
Giải 5
8900
5359
Giải 4
01206
04716
27109
18526
64728
98341
71130
00813
40086
08331
96622
20957
40414
92784
Giải 3
49006
56424
26063
38414
Giải 2
77941
07361
Giải 1
61255
80863
ĐB
695692
188460
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
95
04
Giải 7
612
321
Giải 6
8477
8231
5605
6576
0118
7870
Giải 5
9045
0940
Giải 4
83680
73132
67380
50647
53667
91421
47572
12882
30465
43936
91524
80941
38735
77806
Giải 3
81490
32596
74833
46922
Giải 2
54682
78015
Giải 1
66190
08760
ĐB
002311
654542
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
65
88
86
Giải 7
296
306
127
Giải 6
9597
7687
4839
1701
8212
9594
5183
7414
9816
Giải 5
5960
2333
6313
Giải 4
65273
73035
61049
73655
07679
40489
31687
81837
51926
08098
04867
99163
42449
93293
73284
97844
33585
80953
14393
49325
93980
Giải 3
77946
71866
82764
69463
88941
84930
Giải 2
54581
41816
56858
Giải 1
88066
17767
99125
ĐB
449317
865815
278773
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
46
95
Giải 7
097
823
Giải 6
1098
4549
4026
7728
5032
9873
Giải 5
3304
4469
Giải 4
02689
84217
90501
52311
88755
83005
75483
26927
26226
19595
59064
85675
22503
72006
Giải 3
23246
26809
61890
85061
Giải 2
69843
52870
Giải 1
68989
90946
ĐB
455319
652379
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
60
75
61
Giải 7
409
430
144
Giải 6
9000
8722
7467
7928
0992
2789
2994
2490
7134
Giải 5
9875
7182
5135
Giải 4
76201
63650
86462
80137
44968
35387
56586
06820
80709
75428
71162
92023
81579
70294
50054
23447
60902
48021
64204
74379
96547
Giải 3
64434
86534
33150
41786
29607
18190
Giải 2
51557
95830
57668
Giải 1
35539
35645
20124
ĐB
952618
605952
254162
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
65
32
Giải 7
264
444
Giải 6
0450
0489
4963
3042
6997
2868
Giải 5
0198
5009
Giải 4
80056
28503
98554
88861
24042
37816
26279
64783
88898
72898
26374
87592
06524
05361
Giải 3
86836
67041
14386
28677
Giải 2
92340
66394
Giải 1
69693
42183
ĐB
539683
254690
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
09
94
Giải 7
322
024
Giải 6
1648
1865
7899
7854
3006
3222
Giải 5
5549
4233
Giải 4
56863
69315
80486
74399
32422
79888
06871
89013
95056
20843
50857
20819
24217
00441
Giải 3
95583
22827
42950
77133
Giải 2
09651
86827
Giải 1
62559
87933
ĐB
027702
893502
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1