• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 07:03:50 nữa đến xổ số Miền Trung
 
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
95
47
Giải 7
476
531
Giải 6
0009
4396
2123
1555
2808
9287
Giải 5
5158
1552
Giải 4
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
Giải 3
30850
14404
24438
08919
Giải 2
61236
01438
Giải 1
06299
05993
ĐB
091261
266651
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
54
19
Giải 7
658
240
Giải 6
4682
4786
6085
5756
5061
5641
Giải 5
6966
5598
Giải 4
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
Giải 3
95454
68273
40084
44599
Giải 2
01430
01593
Giải 1
27684
86231
ĐB
032094
528350
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
20
12
Giải 7
092
151
Giải 6
4472
2275
1489
1469
2860
0071
Giải 5
8192
0070
Giải 4
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
Giải 3
13411
68532
25651
59370
Giải 2
44322
35162
Giải 1
03019
40480
ĐB
294160
963722
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
11
93
16
Giải 7
746
953
269
Giải 6
5758
1549
4878
1493
1343
7307
6170
5413
0075
Giải 5
5034
7745
3908
Giải 4
38988
49471
59474
20689
65666
63386
65058
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
47739
08594
86770
29723
86947
92871
35632
Giải 3
21765
05340
06874
17977
02708
16193
Giải 2
59170
59121
23808
Giải 1
34523
26125
62819
ĐB
950224
586721
865474
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
50
50
Giải 7
219
428
Giải 6
0553
9138
0022
2532
8213
5956
Giải 5
8968
5179
Giải 4
76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
11670
22810
96874
42407
49648
39301
54877
Giải 3
43516
18563
50225
39785
Giải 2
58948
40770
Giải 1
37172
75062
ĐB
035115
721281
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
02
04
71
Giải 7
045
161
510
Giải 6
7216
4839
8630
8762
2906
5177
8418
5875
3326
Giải 5
1667
1511
7690
Giải 4
50615
97873
73276
97335
84668
40198
46129
84978
56995
35176
26986
19097
94415
88220
24170
32620
48314
70274
02343
54792
05364
Giải 3
08863
33802
62153
27828
12317
61548
Giải 2
05072
66402
46959
Giải 1
52767
12477
82352
ĐB
018863
384058
206967
Đầy đủ2 Số3 Số
 
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
20
78
Giải 7
909
808
Giải 6
1721
7377
3556
6835
0518
4840
Giải 5
2635
9952
Giải 4
53250
69205
35123
82925
21998
81206
23326
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
Giải 3
93434
72090
69571
04365
Giải 2
51059
58003
Giải 1
30218
58506
ĐB
660796
099654
Đầy đủ2 Số3 Số

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1