• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 03:29:12 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
62
43
57
Giải 7
496
078
789
Giải 6
5603
2183
9843
0694
4022
6701
8323
9206
6955
Giải 5
7987
2093
1927
Giải 4
60272
59741
00892
00537
07161
79620
51094
87911
11042
14792
02352
09593
28005
49330
22589
26097
57082
07989
04731
19285
41346
Giải 3
88667
07445
92707
67873
91977
08472
Giải 2
60231
06748
21894
Giải 1
18935
86824
60648
ĐB
90929
35768
56590
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
13
48
Giải 7
156
445
Giải 6
1375
4428
2128
1479
1748
7614
Giải 5
8875
1761
Giải 4
94329
93015
21850
53534
13733
81888
18568
09092
09648
99167
47668
84733
08216
97315
Giải 3
26383
17737
17508
87626
Giải 2
79569
07855
Giải 1
21073
43983
ĐB
05868
03114
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
74
13
Giải 7
915
353
Giải 6
9014
0820
2053
2140
2921
2058
Giải 5
2931
8888
Giải 4
46568
24336
48530
04241
56808
95174
41572
61263
08082
09722
39109
00490
84872
60976
Giải 3
72537
47153
19859
54396
Giải 2
71110
48813
Giải 1
68508
04769
ĐB
96010
44792
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
56
26
Giải 7
680
812
Giải 6
0652
8431
2529
1578
4989
3110
Giải 5
6271
1620
Giải 4
91549
03940
02053
43297
12215
31669
12547
86146
84924
43259
73550
74317
22842
85060
Giải 3
81351
73733
36494
48122
Giải 2
70239
39278
Giải 1
38791
85003
ĐB
29036
54197
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
70
87
Giải 7
077
715
Giải 6
5689
7846
8418
2250
7418
1502
Giải 5
2476
3337
Giải 4
16829
32350
86003
52224
70785
63470
08057
05305
35301
30569
55100
86175
37664
93874
Giải 3
47230
36962
98812
54014
Giải 2
50135
33951
Giải 1
19790
12897
ĐB
17655
71078
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
13
91
65
Giải 7
607
726
722
Giải 6
9958
6962
2889
8614
8759
5861
9816
2601
3445
Giải 5
2919
6421
7117
Giải 4
70203
90977
23490
41229
21165
77378
29921
83885
75114
73604
01118
27571
71979
35194
72621
88601
60438
63830
57415
77065
55672
Giải 3
56915
69994
28395
97453
33927
14930
Giải 2
60445
03568
75435
Giải 1
06470
68721
91155
ĐB
13626
72956
25977
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
39
47
Giải 7
317
628
Giải 6
8538
7564
3723
3502
1343
0276
Giải 5
7089
4220
Giải 4
07170
66353
22381
42103
74250
32540
30702
39834
04964
47227
32083
32744
57828
78485
Giải 3
37568
61437
23917
59007
Giải 2
10028
00620
Giải 1
61906
30428
ĐB
88071
99244
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1