• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 12:00:58 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
86
45
Giải 7
905
345
Giải 6
3986
0619
7629
2690
0430
4628
Giải 5
4247
1260
Giải 4
58269
87373
26667
29159
31077
34180
07365
41001
21775
09518
93831
80921
70058
83346
Giải 3
37609
61232
28858
08459
Giải 2
25586
60484
Giải 1
38665
90269
ĐB
076978
258157
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
80
81
Giải 7
506
168
Giải 6
2206
1688
2761
2127
5685
4579
Giải 5
6605
2831
Giải 4
18056
21081
21423
91830
35120
57735
43922
25486
41007
26866
45429
93522
03212
28403
Giải 3
09897
84084
91100
68153
Giải 2
24965
78467
Giải 1
68634
11279
ĐB
015218
130260
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
05
41
Giải 7
896
817
Giải 6
9062
0227
0331
6453
7062
7261
Giải 5
7092
0117
Giải 4
61913
32924
06786
21586
01984
90354
69723
91205
50346
41788
10671
68596
05847
41985
Giải 3
05340
19303
16506
51291
Giải 2
66522
43814
Giải 1
31710
75337
ĐB
232087
182988
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
43
91
Giải 7
797
392
Giải 6
5007
5003
8965
6709
6881
9906
Giải 5
5953
4570
Giải 4
95061
79448
86927
21887
51404
30969
53827
56397
57557
72575
38500
15015
23508
83097
Giải 3
24413
42690
23308
86299
Giải 2
25242
22803
Giải 1
46048
30479
ĐB
846800
701052
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
64
06
80
Giải 7
806
784
919
Giải 6
1084
3735
1736
5452
5870
2601
8219
2540
2792
Giải 5
5897
7549
4889
Giải 4
71877
99906
32824
12947
56649
81144
93009
35579
22220
96379
84226
12812
25168
85235
36603
28477
03968
65557
57383
18592
63231
Giải 3
12635
04379
76490
92437
34540
97773
Giải 2
24459
73768
83316
Giải 1
06953
49166
65243
ĐB
863255
587744
669026
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
50
42
Giải 7
427
982
Giải 6
1354
7344
8901
0466
8893
3767
Giải 5
2272
0315
Giải 4
92135
97310
90515
39900
08114
88878
92315
71971
99881
38732
62209
48433
28848
05500
Giải 3
80933
16735
23962
56620
Giải 2
78639
42437
Giải 1
14191
73620
ĐB
377402
076623
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
02
56
31
Giải 7
322
711
082
Giải 6
5418
6642
6784
3813
3946
9692
9696
3353
4436
Giải 5
0622
2387
8447
Giải 4
46174
18502
98221
68061
19020
35912
86281
51415
68943
06804
81333
63566
87139
05167
11590
36127
61142
37683
82430
43588
83826
Giải 3
22299
93038
02326
28878
34171
11133
Giải 2
82190
65268
60683
Giải 1
06293
38534
89451
ĐB
126922
157192
087640
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1