• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
36
55
Giải 7
485
797
Giải 6
1850
2557
3904
1921
5979
0952
Giải 5
2375
8798
Giải 4
99705
35657
05051
68652
64836
68183
10187
09645
35614
05412
46664
69184
74577
20584
Giải 3
43144
78095
96708
39087
Giải 2
58088
66190
Giải 1
07718
59066
ĐB
29984
08537
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
35
97
Giải 7
024
677
Giải 6
8972
9608
3072
2995
0617
9455
Giải 5
8943
7312
Giải 4
02214
67735
83226
73362
94377
77237
11937
13718
62264
63190
55868
31146
18090
87569
Giải 3
10856
59242
00018
59008
Giải 2
45341
04109
Giải 1
70641
42021
ĐB
34814
40564
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
21
42
Giải 7
008
754
Giải 6
4000
7517
9932
5927
8644
5727
Giải 5
1261
2042
Giải 4
56903
49122
55136
95445
34471
40509
88760
53363
85585
49617
58907
83416
91051
21203
Giải 3
05176
95653
26678
61575
Giải 2
32413
30261
Giải 1
61320
40166
ĐB
25668
86308
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
87
82
Giải 7
632
994
Giải 6
4704
7757
1476
9102
0525
8149
Giải 5
1585
1218
Giải 4
04938
80791
41261
20231
48369
46689
88795
76345
45616
95291
49865
43604
67287
51498
Giải 3
39003
63502
05813
59755
Giải 2
74784
25375
Giải 1
46279
51160
ĐB
36921
39209
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
73
70
48
Giải 7
729
343
572
Giải 6
7173
3846
2313
4864
6874
6069
6629
1662
3677
Giải 5
7744
5746
7610
Giải 4
27559
55464
00237
13038
03377
48813
74956
72579
76038
42516
88201
18466
06023
57950
79645
48635
70391
61823
86787
92121
67296
Giải 3
12916
68721
60325
36767
56141
37656
Giải 2
70269
34657
83733
Giải 1
14842
01011
90345
ĐB
21712
83720
89932
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
62
72
Giải 7
258
312
Giải 6
4239
6165
3747
0787
0279
1624
Giải 5
4828
0082
Giải 4
05518
35767
49015
15865
61840
12971
97238
81922
23155
30314
47947
10889
53172
12998
Giải 3
52059
86834
87764
92017
Giải 2
38046
58672
Giải 1
25233
24895
ĐB
37796
06689
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
96
90
08
Giải 7
456
340
725
Giải 6
7313
7566
4983
3549
9479
1497
1224
4282
6917
Giải 5
5545
1992
1629
Giải 4
26357
34694
36518
28297
92030
25697
83375
28134
25832
42671
10932
42093
08471
21152
44330
39868
44241
02440
01721
20510
16279
Giải 3
74702
49590
35951
83116
61061
82791
Giải 2
46450
49862
41482
Giải 1
88238
68631
48587
ĐB
60184
82931
13305
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1