• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:45:45 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
05
56
Giải 7
575
858
Giải 6
1518
3451
2153
6975
6013
6872
Giải 5
3873
3832
Giải 4
05345
94868
50914
57068
19093
85220
65336
22224
18245
33597
17695
45454
26731
70254
Giải 3
53869
66782
78246
41197
Giải 2
64011
99560
Giải 1
62944
10203
ĐB
89304
16049
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
10
32
Giải 7
667
044
Giải 6
2845
3062
5592
9346
1665
7477
Giải 5
6013
1395
Giải 4
01995
13819
27054
65520
51063
54242
63781
75586
10456
39921
32462
87884
20390
24022
Giải 3
43507
00244
55610
81531
Giải 2
76189
68203
Giải 1
71967
91553
ĐB
91763
15590
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
94
01
Giải 7
498
031
Giải 6
7225
9954
4953
3616
4567
8337
Giải 5
3455
0238
Giải 4
38230
40521
74393
78516
19031
87103
74393
80121
97864
74413
62690
46866
04054
09382
Giải 3
30009
68848
90576
05306
Giải 2
87142
48565
Giải 1
83249
98389
ĐB
76346
69830
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
06
89
Giải 7
072
629
Giải 6
3554
9285
5905
0862
0566
0717
Giải 5
3321
0460
Giải 4
00209
53543
19799
75695
54721
69540
31786
10829
29543
15486
85294
63684
32271
85065
Giải 3
92618
89138
12833
95308
Giải 2
83268
75186
Giải 1
07540
22191
ĐB
70879
25396
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
98
65
41
Giải 7
967
789
446
Giải 6
7760
6642
3541
7802
5190
5349
4519
4028
7929
Giải 5
3062
4156
5498
Giải 4
94043
21679
09479
50321
51693
38371
95912
75842
84992
08148
31412
94471
44173
15557
55388
30383
32800
03029
18648
61211
62941
Giải 3
65197
97632
75879
23948
48411
91064
Giải 2
91676
48590
67798
Giải 1
98120
47574
31566
ĐB
02374
63690
96510
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
75
87
Giải 7
483
197
Giải 6
9200
1602
1663
8426
7788
9580
Giải 5
6333
7363
Giải 4
03550
15548
28354
64071
63560
66626
05637
58966
46929
41052
48324
70355
86469
00496
Giải 3
81808
62525
00706
47539
Giải 2
26802
61406
Giải 1
09809
34214
ĐB
87213
06378
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
84
25
73
Giải 7
330
759
483
Giải 6
5156
4967
4641
4790
6980
8767
1463
7678
8561
Giải 5
6671
9326
5599
Giải 4
78693
70210
60747
72146
95796
90748
27220
39156
42150
47092
28100
44064
25844
57306
36441
07026
74019
16672
99208
30064
21276
Giải 3
82937
15791
14041
48429
63046
87445
Giải 2
25656
07590
60307
Giải 1
03529
26051
83384
ĐB
17998
60759
79335
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1