• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
00
43
35
Giải 7
403
688
522
Giải 6
7229
4919
1369
2526
0064
2544
2929
8127
5876
Giải 5
2599
2729
0159
Giải 4
85149
85319
26850
36121
12226
88325
80157
64745
76920
42101
56156
81143
17438
25692
34248
75826
88276
95195
85082
15623
24070
Giải 3
72583
16773
43822
03114
54245
85103
Giải 2
52925
12928
64747
Giải 1
58643
48134
58665
ĐB
484477
466288
756419
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
39
20
Giải 7
035
422
Giải 6
5432
0344
7848
3519
0019
4207
Giải 5
6660
5226
Giải 4
95801
39530
02120
97653
40004
03928
72757
34512
86068
56197
08110
52317
40131
40082
Giải 3
72019
78346
57245
29196
Giải 2
63986
24575
Giải 1
80002
17223
ĐB
157777
922218
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
83
63
Giải 7
333
050
Giải 6
3362
6484
4592
9026
1981
7911
Giải 5
6565
3568
Giải 4
35914
35963
58068
33625
13972
60855
26521
29887
60467
68281
65177
27948
48402
28481
Giải 3
74449
32576
15851
65963
Giải 2
29946
36614
Giải 1
47536
79151
ĐB
580159
213482
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
05
46
Giải 7
936
532
Giải 6
3715
1413
6690
2065
9102
0696
Giải 5
5487
4322
Giải 4
90748
14275
89434
17804
65633
58031
52231
80815
09558
15443
44339
87240
73596
05724
Giải 3
74314
77796
45290
57462
Giải 2
70814
53331
Giải 1
00798
95097
ĐB
583978
354939
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
91
31
Giải 7
408
023
Giải 6
9508
2160
2995
6303
0348
6635
Giải 5
6904
7520
Giải 4
08818
53481
31848
99535
48779
40031
69548
62464
63873
92803
24597
70918
85784
39935
Giải 3
61111
08012
14072
56664
Giải 2
68517
55863
Giải 1
42159
03217
ĐB
713475
567564
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
34
41
47
Giải 7
293
721
542
Giải 6
2039
7377
3870
0835
3755
0902
5835
3666
7111
Giải 5
9006
0202
6000
Giải 4
54281
05868
56331
13231
30565
48321
11904
16033
37788
25954
37610
46296
93847
67825
93866
25571
69484
93996
85568
95543
11665
Giải 3
61913
74651
46327
53415
90378
22130
Giải 2
10799
35506
24295
Giải 1
02557
12754
81327
ĐB
669638
359527
928136
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
71
95
Giải 7
816
934
Giải 6
7379
0231
4964
4579
5461
6179
Giải 5
4478
2389
Giải 4
68258
97436
56850
00285
96777
47645
18003
71963
18889
45369
93800
78201
13751
97505
Giải 3
45101
09698
54951
93866
Giải 2
90298
31209
Giải 1
99605
02156
ĐB
853083
492504
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1