• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 04:58:09 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
70
87
Giải 7
077
715
Giải 6
5689
7846
8418
2250
7418
1502
Giải 5
2476
3337
Giải 4
16829
32350
86003
52224
70785
63470
08057
05305
35301
30569
55100
86175
37664
93874
Giải 3
47230
36962
98812
54014
Giải 2
50135
33951
Giải 1
19790
12897
ĐB
17655
71078
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
13
91
65
Giải 7
607
726
722
Giải 6
9958
6962
2889
8614
8759
5861
9816
2601
3445
Giải 5
2919
6421
7117
Giải 4
70203
90977
23490
41229
21165
77378
29921
83885
75114
73604
01118
27571
71979
35194
72621
88601
60438
63830
57415
77065
55672
Giải 3
56915
69994
28395
97453
33927
14930
Giải 2
60445
03568
75435
Giải 1
06470
68721
91155
ĐB
13626
72956
25977
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
39
47
Giải 7
317
628
Giải 6
8538
7564
3723
3502
1343
0276
Giải 5
7089
4220
Giải 4
07170
66353
22381
42103
74250
32540
30702
39834
04964
47227
32083
32744
57828
78485
Giải 3
37568
61437
23917
59007
Giải 2
10028
00620
Giải 1
61906
30428
ĐB
88071
99244
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
08
75
03
Giải 7
296
853
374
Giải 6
9382
9677
9409
5091
4570
5320
7951
6093
8323
Giải 5
9254
7432
3788
Giải 4
05799
66622
04757
06380
33718
89547
41721
69544
53718
77261
15273
52972
25406
07143
65868
34308
25472
25014
54960
93880
44327
Giải 3
42024
11640
30549
62871
26379
90516
Giải 2
99705
89080
58904
Giải 1
51391
47369
55531
ĐB
87765
28723
97676
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
74
67
Giải 7
636
344
Giải 6
4033
3063
4951
9574
8819
9771
Giải 5
1687
5525
Giải 4
34330
46538
44434
44287
80527
76644
97785
16931
26887
76003
08431
27355
12052
02007
Giải 3
13957
93471
36550
30529
Giải 2
89977
01139
Giải 1
55036
07259
ĐB
91022
96582
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
40
43
Giải 7
140
877
Giải 6
8251
4830
1218
6305
1579
4321
Giải 5
6603
5883
Giải 4
19706
05147
22270
36774
52505
44642
11597
33816
63973
65363
51766
01420
57733
33715
Giải 3
46229
68193
76933
46561
Giải 2
58691
92974
Giải 1
49018
39839
ĐB
72282
06020
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
34
72
Giải 7
241
287
Giải 6
2088
4994
1661
9984
3175
6287
Giải 5
3345
7749
Giải 4
07628
35052
24891
26981
89082
29430
63361
40560
75340
44136
21895
54712
92999
31440
Giải 3
26771
26989
49238
91394
Giải 2
57947
62184
Giải 1
67543
26622
ĐB
86867
80614
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1