• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
09
94
Giải 7
322
024
Giải 6
1648
1865
7899
7854
3006
3222
Giải 5
5549
4233
Giải 4
56863
69315
80486
74399
32422
79888
06871
89013
95056
20843
50857
20819
24217
00441
Giải 3
95583
22827
42950
77133
Giải 2
09651
86827
Giải 1
62559
87933
ĐB
027702
893502
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
63
78
Giải 7
998
285
Giải 6
4618
9097
0808
6166
3478
6700
Giải 5
8252
9473
Giải 4
63233
81401
05296
10604
52412
52946
36808
55225
46431
27494
54963
98733
90841
35601
Giải 3
21961
84578
75505
31564
Giải 2
15930
49783
Giải 1
92165
27888
ĐB
410613
248533
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
53
94
Giải 7
672
009
Giải 6
6355
3424
9847
1838
8269
9822
Giải 5
3203
2526
Giải 4
44470
94219
46447
53807
21494
58928
20823
50004
75550
32993
56523
67203
94080
68322
Giải 3
71717
54867
72330
33623
Giải 2
02010
18262
Giải 1
84614
00632
ĐB
095453
258097
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
79
56
07
Giải 7
948
679
213
Giải 6
1610
9984
3068
6542
1100
7794
2474
2065
3393
Giải 5
5868
4222
2471
Giải 4
70463
58074
04454
63829
54191
69319
30252
95181
83414
04893
40205
10482
36125
20160
29158
00445
81415
44977
26762
69587
15219
Giải 3
78153
08184
61355
88802
60958
01890
Giải 2
98007
15861
33592
Giải 1
13338
39684
80771
ĐB
348869
609744
600189
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
19
08
Giải 7
246
969
Giải 6
7918
6527
9744
4651
5034
6606
Giải 5
9218
2056
Giải 4
12257
86260
29892
95248
43238
27331
34919
22926
25797
70722
00073
90901
53480
85004
Giải 3
83516
82844
76327
51532
Giải 2
32266
26519
Giải 1
79224
68760
ĐB
687260
145417
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
43
45
95
Giải 7
569
588
626
Giải 6
5033
4999
1949
5933
9280
6470
7147
5954
2450
Giải 5
2974
2532
5977
Giải 4
35709
66087
35483
52348
43303
28592
08566
24933
09668
11587
82622
18417
64949
10088
71855
11754
40581
19314
75139
31442
13897
Giải 3
84691
05043
95095
81104
36319
10046
Giải 2
00766
78560
18253
Giải 1
91889
12897
29443
ĐB
675180
826922
981026
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
96
61
Giải 7
799
094
Giải 6
7775
1461
9281
2745
2263
3972
Giải 5
1613
2372
Giải 4
74225
72764
59898
00060
74153
85479
75895
14206
43844
99104
69811
70329
11532
22550
Giải 3
22981
17087
67913
80160
Giải 2
84572
45411
Giải 1
70196
48695
ĐB
619972
914672
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1