• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 03:08:20 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
39
47
Giải 7
317
628
Giải 6
8538
7564
3723
3502
1343
0276
Giải 5
7089
4220
Giải 4
07170
66353
22381
42103
74250
32540
30702
39834
04964
47227
32083
32744
57828
78485
Giải 3
37568
61437
23917
59007
Giải 2
10028
00620
Giải 1
61906
30428
ĐB
88071
99244
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
08
75
03
Giải 7
296
853
374
Giải 6
9382
9677
9409
5091
4570
5320
7951
6093
8323
Giải 5
9254
7432
3788
Giải 4
05799
66622
04757
06380
33718
89547
41721
69544
53718
77261
15273
52972
25406
07143
65868
34308
25472
25014
54960
93880
44327
Giải 3
42024
11640
30549
62871
26379
90516
Giải 2
99705
89080
58904
Giải 1
51391
47369
55531
ĐB
87765
28723
97676
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
74
67
Giải 7
636
344
Giải 6
4033
3063
4951
9574
8819
9771
Giải 5
1687
5525
Giải 4
34330
46538
44434
44287
80527
76644
97785
16931
26887
76003
08431
27355
12052
02007
Giải 3
13957
93471
36550
30529
Giải 2
89977
01139
Giải 1
55036
07259
ĐB
91022
96582
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
40
43
Giải 7
140
877
Giải 6
8251
4830
1218
6305
1579
4321
Giải 5
6603
5883
Giải 4
19706
05147
22270
36774
52505
44642
11597
33816
63973
65363
51766
01420
57733
33715
Giải 3
46229
68193
76933
46561
Giải 2
58691
92974
Giải 1
49018
39839
ĐB
72282
06020
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
34
72
Giải 7
241
287
Giải 6
2088
4994
1661
9984
3175
6287
Giải 5
3345
7749
Giải 4
07628
35052
24891
26981
89082
29430
63361
40560
75340
44136
21895
54712
92999
31440
Giải 3
26771
26989
49238
91394
Giải 2
57947
62184
Giải 1
67543
26622
ĐB
86867
80614
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
90
08
Giải 7
682
775
Giải 6
4633
7015
3170
3513
8911
8843
Giải 5
7889
6524
Giải 4
29765
87366
38022
38474
25464
34056
50676
71487
66986
59347
51567
83376
86360
68915
Giải 3
55410
23050
80715
44735
Giải 2
15281
68143
Giải 1
12285
97472
ĐB
91089
56759
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
56
07
31
Giải 7
195
983
516
Giải 6
4636
0418
3333
7803
1123
3059
0983
0458
3422
Giải 5
8598
3723
3256
Giải 4
33405
72034
50726
48796
41133
83262
95126
87697
02038
37919
49821
85622
82052
45828
39628
57266
42084
92237
87318
20368
61797
Giải 3
70239
54855
26570
47573
36937
64094
Giải 2
32063
96547
13545
Giải 1
54927
78166
37180
ĐB
79441
06280
73504
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1