• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
32
09
Giải 7
260
446
Giải 6
7200
6015
3799
6047
9016
8976
Giải 5
4234
9234
Giải 4
31854
10120
13513
42045
47618
90684
88026
63431
65336
86071
30901
17697
47917
87621
Giải 3
48309
47610
86054
63141
Giải 2
82351
47184
Giải 1
18150
69161
ĐB
02998
57443
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
90
02
Giải 7
131
885
Giải 6
0309
7553
8035
2305
2124
8729
Giải 5
5020
3531
Giải 4
75510
80178
31980
68341
94379
65849
88161
35832
15160
62060
01091
35470
97574
23593
Giải 3
62092
00738
52664
32551
Giải 2
30231
47539
Giải 1
41381
48646
ĐB
52484
16125
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
90
16
Giải 7
047
963
Giải 6
2367
8971
4179
2784
2920
6532
Giải 5
1318
1828
Giải 4
15758
64707
73022
93414
21638
93339
74706
30770
04585
03223
08457
71251
87840
16907
Giải 3
44225
60049
75465
79794
Giải 2
35218
10418
Giải 1
43443
01079
ĐB
35988
02941
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
47
31
Giải 7
037
540
Giải 6
1184
3879
9020
4413
8128
3580
Giải 5
2510
8736
Giải 4
44319
28339
72331
82440
07211
95899
24337
48469
43856
54096
52501
57089
53577
89869
Giải 3
48905
21884
59727
91007
Giải 2
54319
05954
Giải 1
56941
45062
ĐB
23650
97194
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
87
96
72
Giải 7
643
329
716
Giải 6
7291
0518
7605
9942
2985
1124
8625
4801
1701
Giải 5
8918
6463
0998
Giải 4
10199
12139
49460
90776
16133
53038
70315
71819
70936
50211
31666
94103
43780
17982
38003
90504
43862
15757
62779
46733
71294
Giải 3
72927
14146
01556
47172
54015
61786
Giải 2
28806
81269
30521
Giải 1
21610
84709
36445
ĐB
57098
77404
91753
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
94
11
Giải 7
136
149
Giải 6
0603
6375
1033
5663
2576
7663
Giải 5
8603
9401
Giải 4
49767
07836
17007
43551
90543
25873
95109
01884
47172
49999
66437
03051
28898
15573
Giải 3
96093
14100
36518
89712
Giải 2
28827
95057
Giải 1
47259
28108
ĐB
28227
73053
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
87
42
04
Giải 7
126
850
157
Giải 6
7867
8504
2013
4108
9599
4803
9199
2207
3621
Giải 5
2448
1525
4465
Giải 4
44632
06714
40650
48730
85881
02185
09515
69326
23962
64016
18889
20194
58929
47528
52223
98637
44806
71143
86568
11985
79034
Giải 3
93129
89116
74679
57521
81390
46439
Giải 2
31722
79766
41285
Giải 1
84447
24513
98800
ĐB
40592
35044
50469
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1