• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 04:56:00 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
50
42
Giải 7
427
982
Giải 6
1354
7344
8901
0466
8893
3767
Giải 5
2272
0315
Giải 4
92135
97310
90515
39900
08114
88878
92315
71971
99881
38732
62209
48433
28848
05500
Giải 3
80933
16735
23962
56620
Giải 2
78639
42437
Giải 1
14191
73620
ĐB
377402
076623
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
02
56
31
Giải 7
322
711
082
Giải 6
5418
6642
6784
3813
3946
9692
9696
3353
4436
Giải 5
0622
2387
8447
Giải 4
46174
18502
98221
68061
19020
35912
86281
51415
68943
06804
81333
63566
87139
05167
11590
36127
61142
37683
82430
43588
83826
Giải 3
22299
93038
02326
28878
34171
11133
Giải 2
82190
65268
60683
Giải 1
06293
38534
89451
ĐB
126922
157192
087640
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
06
74
Giải 7
309
899
Giải 6
1904
0224
5434
9092
1803
3392
Giải 5
2580
8656
Giải 4
82569
88734
91557
52040
55028
87837
04590
30974
29565
64436
68547
13636
57745
69033
Giải 3
54660
35323
04884
17019
Giải 2
04435
73136
Giải 1
34239
32187
ĐB
502219
121676
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
19
78
Giải 7
495
768
Giải 6
7873
3015
0102
2667
0926
4390
Giải 5
2464
8392
Giải 4
89859
76449
40347
29056
66513
20827
01024
57308
59421
66603
06836
80885
06296
93599
Giải 3
82495
08414
50736
69861
Giải 2
29775
11537
Giải 1
93949
51669
ĐB
540495
871600
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
69
01
Giải 7
037
734
Giải 6
9051
7090
6451
2990
0139
3758
Giải 5
4528
9581
Giải 4
36026
07158
18897
61157
46835
22918
95836
35469
36734
52885
10633
10829
24695
59776
Giải 3
30464
41764
74316
30484
Giải 2
84514
52676
Giải 1
37947
28539
ĐB
833602
910585
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
41
30
Giải 7
602
283
Giải 6
7954
0452
9451
1903
8802
6278
Giải 5
3309
7985
Giải 4
35531
63739
02244
14931
47033
30008
45503
72864
15533
74462
46689
29324
42179
42307
Giải 3
08331
66824
64799
25215
Giải 2
09465
08018
Giải 1
34395
45504
ĐB
510486
625965
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
26
35
33
Giải 7
075
552
089
Giải 6
6529
4994
2031
1064
9112
5282
2086
6886
0276
Giải 5
8125
6597
6355
Giải 4
00881
28283
39371
00469
44942
42231
69087
71528
54299
95082
80776
05180
38924
95799
11404
14830
83191
86867
07499
45846
79509
Giải 3
85609
21199
89792
62169
72099
05013
Giải 2
19083
52454
47187
Giải 1
07406
73965
06377
ĐB
251881
017281
297517
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1