• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:23:37 nữa đến xổ số Miền Trung
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
97
07
Giải 7
554
788
Giải 6
6799
6759
5080
4287
6678
9784
Giải 5
7614
4550
Giải 4
99268
89529
70552
27102
29775
92377
07109
01210
17868
17121
78912
13299
46581
83537
Giải 3
70416
09415
99968
93635
Giải 2
94575
61817
Giải 1
33563
96480
ĐB
87078
75229
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
32
38
Giải 7
855
023
Giải 6
2779
2577
8829
2770
3341
1968
Giải 5
7023
3256
Giải 4
11457
51655
89855
12285
53327
42876
04179
78601
59147
63006
17288
52594
88909
25249
Giải 3
40129
31833
58532
65909
Giải 2
85858
97036
Giải 1
59637
36052
ĐB
68337
37435
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
28
96
Giải 7
564
800
Giải 6
7122
1606
1633
6162
6914
6400
Giải 5
6624
8350
Giải 4
68246
97537
34652
34413
15374
43635
65016
30587
96482
29685
62315
47034
25258
68022
Giải 3
27651
61933
06652
12904
Giải 2
91102
58981
Giải 1
03112
51608
ĐB
76645
98561
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
18
34
Giải 7
307
832
Giải 6
9802
0004
4343
5465
1707
1083
Giải 5
4712
0862
Giải 4
95032
00759
59901
16667
23291
64151
35854
74765
19612
92757
42546
40264
25560
23202
Giải 3
13338
26800
67312
76528
Giải 2
93558
23539
Giải 1
02418
68577
ĐB
75266
90417
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
40
83
42
Giải 7
243
397
473
Giải 6
6737
1292
6235
0413
4066
3962
5069
4196
6612
Giải 5
2982
6206
0195
Giải 4
85627
93514
72477
34114
71047
63215
01055
39468
85307
83830
30716
05951
45645
51861
20895
99348
46976
09289
07492
93042
27673
Giải 3
92634
94192
79956
94564
67332
35172
Giải 2
29998
90639
68903
Giải 1
09613
07548
43216
ĐB
99272
38229
57646
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
89
63
Giải 7
768
015
Giải 6
4698
8479
5936
9678
8249
2962
Giải 5
4449
9391
Giải 4
91280
23821
17726
10272
79251
06712
24175
07771
64071
57961
58250
07262
57110
04398
Giải 3
07156
76974
84008
40667
Giải 2
72870
25788
Giải 1
04026
38799
ĐB
22018
03988
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
82
32
51
Giải 7
844
560
473
Giải 6
5465
3606
0807
1046
0395
3566
1333
7764
2961
Giải 5
7848
4484
3606
Giải 4
75726
72017
94193
23760
70968
93456
37107
91657
81803
66619
54599
80160
44346
52750
26449
65681
99870
86642
04994
44345
64837
Giải 3
76972
35985
01295
61516
31833
76770
Giải 2
91146
24431
12454
Giải 1
37757
36223
31616
ĐB
63465
87856
49089
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1