• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
www.lotoxoso.com
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
Giải 8
74
71
Giải 7
289
279
Giải 6
7296
3642
7914
4037
8283
5097
Giải 5
2087
5718
Giải 4
72036
79363
31386
30088
15237
15278
13138
32914
45198
17269
69481
28413
73275
78350
Giải 3
97513
78380
34037
01233
Giải 2
28996
83017
Giải 1
65262
22470
ĐB
17548
19727
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
Giải 8
12
95
76
Giải 7
114
974
917
Giải 6
1167
0777
3975
5943
3883
0380
0706
3435
4821
Giải 5
1629
8183
1550
Giải 4
89743
99187
93268
27829
11474
75426
81523
02628
52207
65468
21449
50308
28424
94423
85070
35095
43215
73674
18688
08832
29422
Giải 3
23323
32649
06143
87699
97903
02290
Giải 2
05466
01731
20732
Giải 1
29991
96163
54726
ĐB
94621
51752
16049
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
Giải 8
11
20
Giải 7
449
888
Giải 6
8433
1705
2675
8604
2794
3803
Giải 5
1615
7047
Giải 4
42471
20852
03661
17162
73821
32728
56915
97138
96232
13224
65542
38209
12025
48399
Giải 3
54411
86049
85920
03269
Giải 2
32298
72470
Giải 1
48951
71542
ĐB
23007
75607
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
Giải 8
14
21
35
Giải 7
086
596
655
Giải 6
4220
5993
6713
9913
0897
7839
9564
0529
5829
Giải 5
5448
1487
1088
Giải 4
67187
58160
04048
70103
88374
87129
73552
48402
21890
63452
59785
03706
78222
56115
85027
64614
41572
83789
63489
29140
93985
Giải 3
60780
44865
11504
62097
58134
29615
Giải 2
21684
38348
41141
Giải 1
55257
16745
52723
ĐB
15758
93340
72683
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
Giải 8
47
55
Giải 7
050
581
Giải 6
0946
5093
5615
3317
7601
1701
Giải 5
1172
5749
Giải 4
30610
64374
42141
11344
18220
54155
77675
95637
82867
13321
58201
56223
75074
07330
Giải 3
81221
39885
03478
14702
Giải 2
19605
18272
Giải 1
45627
09444
ĐB
39350
23713
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
Giải 8
50
12
Giải 7
642
351
Giải 6
1938
8928
7843
8334
7335
6546
Giải 5
3847
2762
Giải 4
35720
02067
81983
57693
56490
39905
53119
81902
00064
58891
06003
17405
17857
36821
Giải 3
21259
10168
58984
63555
Giải 2
77169
22201
Giải 1
33140
70242
ĐB
82137
69723
Đầy đủ2 Số3 Số
www.lotoxoso.com
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
Giải 8
14
98
Giải 7
094
511
Giải 6
4769
3692
9125
3157
0458
5692
Giải 5
2132
9528
Giải 4
44044
69515
71441
32756
36784
17469
79956
95745
11938
27768
10445
81580
98053
61221
Giải 3
68920
58319
28842
37304
Giải 2
13262
73654
Giải 1
34232
87566
ĐB
20445
26973
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1